Schedule 


新しいスケジュール New schedule
 


Nov 27th 19:00

Vanguard

4-6-1 Yukarigaoka Sakura-shi Chiba-ken Japan

0434621176

with Kyoko Kanda(vo) Kazuko Aihara(org) Sir Furukawa(b)
Nov 30th Mon 19:00

Vanguard

4-6-1 Yukarigaoka Sakura-shi Chiba-ken Japan

0434621176

with Ryo Masuyama(p)Dec 6th Mon 19:00

Vanguard

4-6-1 Yukarigaoka Sakura-shi Chiba-ken Japan

0434621176

with Ryo Masuyama(p) Kyoko Kanda(vo) Kazuko Aihara(org) Sir Furukawa(b)
Dec 21st Mon 19:00

Namie's Bar

3-14-12 Miyamae Taisho Build 2F Sakura-shi Chiba-ken Japan

07015187881

with Kyoko Kanda(vo) Kazuko Aihara(org)
Jan 16th Sat PM8:00 open PM9:00 start

BbM7(B flat major 7th)

Obihiro-shi Hokkaido Japan

with Gen Sasaki(b) Shizuka Fujiwara(p) Hiroaki Shimizu(dr)Jan 17th Sun PM5:00 open PM6:00 start

Rancho El Passo

Special thanks to Tomo's cafe

info

Obihiro-shi Hokkaido Japan

with Takumi Awaya (b)Jan 19th Tue

Half note

Sapporo-shi Hokkaido Japan

with Ken Toyoguchi(p)Jan 22nd Fri

Tabacoya

Muroran-shi Hokkaido Japan

with Yuki Nakazato(tp) Tatsushi Watanabe(p) Takashi Saito(b) Mamoru Takahashi(ds)Jan 23rd Sat PM12:30 open  PM1:00 start

Cafe 'S Monk

info

Sakaemachi 1-5-3 Kitahiroshima-shi Hokkaido Japan

with Masaya Yanagi(b) Masaki Minamiyama(p) Kenji Tateyama(ds)Jan 23nd Fri

Cotton Club J


info

Chitose-shi Hokkaido Japan

with Yuki Nakazato(tp) Naoto Kakinuma(as) Kazuo Sasaki(p) Shigeki Kubo(b) Mamoru Takahashi(ds)Jan 24th Wed

Songbird

info

with Esmie(vo) Toshi Yamada(p) Yosuke Honma(b) Hiroki Ito(ds)Jan 25th Mon

D-Bop


Sapporo-shi Hokkaido Japan

with Hiroshi Itaya(p) Tatsuru Naganuma(g) Takumi Awaya(b)Jan 26th Tue

Jamusica

Sapporo-shi Hokkaido Japan

with Hiroshi Itaya(p) Masaya Yanagi(b) Kenji Tateyama(ds)
Jan 30th Sat 19:00

Music Cafe Tommy

Narita-shi Chiba-ken Japan

with Akiko Akiyama(p) Shinichi Sakuma(b) Tucky Okano(ds)Jan 31st Sun 19:00

Vanguard

info

Sakura-shi Chiba-ken Japan

with Ryo Masuyama(p) Shinich Sakuma(b) Tucky Okano(ds)
Feb 6th Sat

Cloud 9

Narita-shi Chiba-ken Japan

with Marisa Negi(p) Hidekazu Tamaki(b) Ryusaku Ikezawa(ds)Feb 15th Mon 19:00

Corcovado

Matsudo-shi Chiba-ken Japan

As a guest player of Kiyoshi Yonezawa(ds) trio  with Naohiko Houjou(p) Satoshi Ikeda(b)Feb 16th Tue 19:00

Cafe de Paris

Sakura-shi Chiba-ken Japan

As a session host member with Kosuke Taguchi(ds) Kenji Mogi(b)Feb 17th Wed 20:00

Bar Rhodes

Shibuya-ku Tokyo-to Japan

As a guest player of special session with Tomo Kanno(p) Katsuhito P Koizumi(b) and GuestsFeb 24th Wed 19:30

JZ Brat

Shibuya-ku Tokyo-to Japan

As a guest player of Yusuke Kono(p) trio  with Ryoichi Zakota(b) Shinnosuke Kinoshita(ds) and Shoko Nakahara(vo)Feb 28th Sun

Summertime

Tamagawa gakuen mae 8-9-4 Machida-shi Tokyo-to Japan

0427328359

with Miho Yahaba(vo) Shunji Takenaka(g)Feb 29th Mon 19:00

Vanguard

Sakura-shi Chiba-ken Japan

with Ryo Masuyama(p) Shinich Sakuma(b) Tucky Okano(ds)Mar 12th Sat 19:00

Music Cafe Tommy

Narita-shi Chiba-ken Japan

with Akiko Akiyama(p) Shinichi Sakuma(b) Tucky Okano(ds)Tateyama(ds)Mar 13th Sun 19:00

Ann no ie

Shiroi-shi Chiba-ken Japan

with Katsuaki Suzuki(p) Shinichi Sakuma(b) Juuich Ikegami(ds)
Mar 15th Tue 19:00

Cafe de Paris

Sakura-shi Chiba-ken Japan

As a jam session host member with Kosuke Taguchi(ds) TBA(b)Mar 17th Thr 20:30

Cloud 9

Narita-shi Chiba-ken Japan

info

Live and Jam session with Marisa Negi(p) Hidekazu Tamaki(b) Ryusaku Ikezawa(ds)Mar 30th Wed 19:00

Vanguard

Sakura-shi Chiba-ken Japan

with Ryo Masuyama(p) Shinich Sakuma(b) Tucky Okano(ds)Apr 1st Fri

Cafe Sokeri

Sakura-shi Chiba-ken Japan

with Marisa Negi(p) Hidekazu Tamaki(b) Ryusaku Ikezawa(ds)Apr 9st Sat

Elias Garden

Chosei-gunChiba-ken Japan

with Madoka Nakamaru(p) Shinich Sakuma(b) Juuichi Ikegami(ds)Apr 16th Sat 17:30

Cafe de Paris

info

Sakura-shi Chiba-ken Japan

with Akiko Akiyama(p) Kozo Watanabe(b) Kosuke Taguchi(ds)Apr 19th Tue 19:00

Cafe de Paris

info1  info2

Sakura-shi Chiba-ken Japan

as a member of jam session with Eiji Obata(b) Kosuke Taguchi(ds)Apr 22th Fri

Danse Hall Yonegura

Sousa-shi Chiba-ken Japan

with Kazuko Aihara(org) Takashi Hirano(ds)Apr 28th Thr 20:30

Cloud 9

Narita-shi Chiba-ken Japan

Live and Jam session with Marisa Negi(p) Hidekazu Tamaki(b) Ryusaku Ikezawa(ds)Apr 30th Sat 19:00

Music Cafe Tommy

Narita-shi Chiba-ken Japan

with Akiko Akiyama(p) Shinich Sakuma(b) Tucky Okano(ds)May 2nd Mon

Corcovado

Matsudo-shi Chiba-ken Japan

with Ken Kawamura(p) Toshihiko Uragami(b) Juuichi Ikegami(ds)May 5th Thr

Little Giant

Setagaya-ku Tokyo-to Japan

with Ken David Texier(p) Jacques Beaud(b) Kenichi Nishio(ds) and other special guestsMay 8th Sun 15:00

Music Cafe Tommy

Narita-shi Chiba-ken Japan

with Akiko Akiyama(p) Shinich Sakuma(b) Tucky Okano(ds)May 12th Thr

Studio Wuu

Kashiwa-shi Chiba-ken Japan

with Akiko Akiyama(p) Eiji Obata(g)May 13th Fri

Music house Hidake

1205-21 Kaburagi-machi, Sakura-shi Chiba-ken Japan

with Madoka Nakamaru(p) Shinich Sakuma(b) Juuichi Ikegami(ds)May 14th Sat 17:30

Cafe de Paris

Sakura-shi Chiba-ken Japan

with Murata Hiroshi(tp) The Bop Band Yoshimitsu Okada(ts) Sohei Iwasaki(p) Hiroyuki Yamaguchi(b) Keita Miyaoka(ds)May 17th Tue 19:00

Cafe de Paris

Sakura-shi Chiba-ken Japan

as a member of jam session with Yosuke Mitsuhashi(b) Kosuke Taguchi(ds)May 23th Tue 19:00

Vanguard


Sakura-shi Chiba-ken Japan

with Madoka Nakamaru(p) Yosuke Mitsuhashi(b)May 26th Thr 20:30

Cloud 9

Sakura-shi Chiba-ken Japan

with Madoka Nakamaru(p) Muneyuki Sekiguchii(b) Keitaro Kimura(ds)May 28th Sat

Ion Mall Makuhari

Makuhari-shi Chiba-ken Japan

with Madoka Nakamaru(p) Yosuke Mitsuhashi(b) Kosuke Taguchi(ds)May 30th Mon 19:00

Vanguard

Sakura-shi Chiba-ken Japan

with Madoka Nakamaru(p) Yosuke Mitsuhashi(b)June 4th Sat

Corcovado

Matsudo-shi Chiba-ken Japan

with Kiyoshi Yonezawa(ds) and TBAJune 5th Sun

Machi Nowa(event at Sakura-shi)

Sakura-shi Chiba-ken Japan

with Yusuke Kono(p) trio Misaki Arai(b) Shinnosuke Kinoshita(ds)June 6th Mon

Mandara

Minami Aoyama Tokyo-to Japan

with Mika Umetsu(vo,p) Kazuki Abe(g) Yogo Shindo(p) Akira Kirisawa(b) Kazuki Toyota(ds)June 7th Tue

Kamome

Yokohama-shi Kanagawa-ken Japan

with Jan Lundgren(p) Mattias Svensson(b) Zoltan Csörsz(ds)June 8th Wed

Body and soul

Minato-ku Tokyo-to Japan

with Jan Lundgren(p) Mattias Svensson(b) Zoltan Csörsz(ds)June 9th Thr

Clipper

Chibaminato-shi Chiba-ken Japan

with Ayumi Takahashi(vo) Nori Ochiai(p) Tatsumi Hirano(b) Hirohisa Hasegawa(ds)June 12th Sun

JR Sapporo Tower

Sapporo-shi Hokkai-do Japan

with Jan Lundgren(p) Mattias Svensson(b) Zoltan Csörsz(ds)
June 15th Wed 13:30

Studio Wuu

Kashiwa-shi Chiba-ken Japan

with Akiko Akiyama(p) Eiji Obata(g)June 16th Thr 17:00

Music Cafe Tommy

Narita-shi Chiba-ken Japan

with Akiko Akiyama(p) Shinich Sakuma(b) Tucky Okano(ds)

18時過ぎより、櫻井健次先生によるワールドスタイルダンスの講習会もあり。June 18th Sat

Bird

Shinhatta-shi Niigata-ken Japan

with Akiko Akiyama(p)Apr 28th Thr 20:30

Cloud 9

Narita-shi Chiba-ken Japan

Live and Jam session with Marisa Negi(p) Hidekazu Tamaki(b) Ryusaku Ikezawa(ds)Apr 30th Sat 19:00

Music Cafe Tommy

Narita-shi Chiba-ken Japan

with Akiko Akiyama(p) Shinich Sakuma(b) Tucky Okano(ds)May 2nd Mon

Corcovado

Matsudo-shi Chiba-ken Japan

with Ken Kawamura(p) Toshihiko Uragami(b) Juuichi Ikegami(ds)May 5th Thr

Little Giant

Setagaya-ku Tokyo-to Japan

with Ken David Texier(p) Jacques Beaud(b) Kenichi Nishio(ds) and other special guestsMay 8th Sun 15:00

Music Cafe Tommy

Narita-shi Chiba-ken Japan

with Akiko Akiyama(p) Shinich Sakuma(b) Tucky Okano(ds)May 12th Thr

Studio Wuu

Kashiwa-shi Chiba-ken Japan

with Akiko Akiyama(p) Eiji Obata(g)May 13th Fri

Music house Hidake

1205-21 Kaburagi-machi, Sakura-shi Chiba-ken Japan

with Madoka Nakamaru(p) Shinich Sakuma(b) Juuichi Ikegami(ds)May 14th Sat 17:30

Cafe de Paris

Sakura-shi Chiba-ken Japan

with Murata Hiroshi(tp) The Bop Band Yoshimitsu Okada(ts) Sohei Iwasaki(p) Hiroyuki Yamaguchi(b) Keita Miyaoka(ds)May 17th Tue 19:00

Cafe de Paris

Sakura-shi Chiba-ken Japan

as a member of jam session with Yosuke Mitsuhashi(b) Kosuke Taguchi(ds)May 23th Tue 19:00

Vanguard


Sakura-shi Chiba-ken Japan

with Madoka Nakamaru(p) Yosuke Mitsuhashi(b)May 26th Thr 20:30

Cloud 9

Sakura-shi Chiba-ken Japan

with Madoka Nakamaru(p) Muneyuki Sekiguchii(b) Keitaro Kimura(ds)May 28th Sat

Ion Mall Makuhari

Makuhari-shi Chiba-ken Japan

with Madoka Nakamaru(p) Yosuke Mitsuhashi(b) Kosuke Taguchi(ds)May 30th Mon 19:00

Vanguard

Sakura-shi Chiba-ken Japan

with Madoka Nakamaru(p) Yosuke Mitsuhashi(b)June 4th Sat

Corcovado

Matsudo-shi Chiba-ken Japan

with Kiyoshi Yonezawa(ds) and TBAJune 5th Sun

Machi Nowa(event at Sakura-shi)

Sakura-shi Chiba-ken Japan

with Yusuke Kono(p) trio Misaki Arai(b) Shinnosuke Kinoshita(ds)June 6th Mon

Mandara

Minami Aoyama Tokyo-to Japan

with Mika Umetsu(vo,p) Kazuki Abe(g) Yogo Shindo(p) Akira Kirisawa(b) Kazuki Toyota(ds)June 7th Tue

Kamome

Yokohama-shi Kanagawa-ken Japan

with Jan Lundgren(p) Mattias Svensson(b) Zoltan Csörsz(ds)June 8th Wed

Body and soul

Minato-ku Tokyo-to Japan

with Jan Lundgren(p) Mattias Svensson(b) Zoltan Csörsz(ds)June 9th Thr

Clipper

Chibaminato-shi Chiba-ken Japan

with Ayumi Takahashi(vo) Nori Ochiai(p) Tatsumi Hirano(b) Hirohisa Hasegawa(ds)June 12th Sun

JR Sapporo Tower

Sapporo-shi Hokkai-do Japan

with Jan Lundgren(p) Mattias Svensson(b) Zoltan Csörsz(ds)
June 15th Wed 13:30

Studio Wuu

Kashiwa-shi Chiba-ken Japan

with Akiko Akiyama(p) Eiji Obata(g)June 16th Thr 17:00

Music Cafe Tommy

Narita-shi Chiba-ken Japan

with Akiko Akiyama(p) Shinich Sakuma(b) Tucky Okano(ds)

18時過ぎより、櫻井健次先生によるワールドスタイルダンスの講習会もあり。June 18th Sat

Bird

Shinhatta-shi Niigata-ken Japan

with Akiko Akiyama(p)Apr 28th Thr 20:30

Cloud 9

Narita-shi Chiba-ken Japan

Live and Jam session with Marisa Negi(p) Hidekazu Tamaki(b) Ryusaku Ikezawa(ds)Apr 30th Sat 19:00

Music Cafe Tommy

Narita-shi Chiba-ken Japan

with Akiko Akiyama(p) Shinich Sakuma(b) Tucky Okano(ds)May 2nd Mon

Corcovado

Matsudo-shi Chiba-ken Japan

with Ken Kawamura(p) Toshihiko Uragami(b) Juuichi Ikegami(ds)May 5th Thr

Little Giant

Setagaya-ku Tokyo-to Japan

with Ken David Texier(p) Jacques Beaud(b) Kenichi Nishio(ds) and other special guestsMay 8th Sun 15:00

Music Cafe Tommy

Narita-shi Chiba-ken Japan

with Akiko Akiyama(p) Shinich Sakuma(b) Tucky Okano(ds)May 12th Thr

Studio Wuu

Kashiwa-shi Chiba-ken Japan

with Akiko Akiyama(p) Eiji Obata(g)May 13th Fri

Music house Hidake

1205-21 Kaburagi-machi, Sakura-shi Chiba-ken Japan

with Madoka Nakamaru(p) Shinich Sakuma(b) Juuichi Ikegami(ds)May 14th Sat 17:30

Cafe de Paris

Sakura-shi Chiba-ken Japan

with Murata Hiroshi(tp) The Bop Band Yoshimitsu Okada(ts) Sohei Iwasaki(p) Hiroyuki Yamaguchi(b) Keita Miyaoka(ds)May 17th Tue 19:00

Cafe de Paris

Sakura-shi Chiba-ken Japan

as a member of jam session with Yosuke Mitsuhashi(b) Kosuke Taguchi(ds)May 23th Tue 19:00

Vanguard


Sakura-shi Chiba-ken Japan

with Madoka Nakamaru(p) Yosuke Mitsuhashi(b)May 26th Thr 20:30

Cloud 9

Sakura-shi Chiba-ken Japan

with Madoka Nakamaru(p) Muneyuki Sekiguchii(b) Keitaro Kimura(ds)May 28th Sat

Ion Mall Makuhari

Makuhari-shi Chiba-ken Japan

with Madoka Nakamaru(p) Yosuke Mitsuhashi(b) Kosuke Taguchi(ds)May 30th Mon 19:00

Vanguard

Sakura-shi Chiba-ken Japan

with Madoka Nakamaru(p) Yosuke Mitsuhashi(b)June 4th Sat

Corcovado

Matsudo-shi Chiba-ken Japan

with Kiyoshi Yonezawa(ds) and TBAJune 5th Sun

Machi Nowa(event at Sakura-shi)

Sakura-shi Chiba-ken Japan

with Yusuke Kono(p) trio Misaki Arai(b) Shinnosuke Kinoshita(ds)June 6th Mon

Mandara

Minami Aoyama Tokyo-to Japan

with Mika Umetsu(vo,p) Kazuki Abe(g) Yogo Shindo(p) Akira Kirisawa(b) Kazuki Toyota(ds)June 7th Tue

Kamome

Yokohama-shi Kanagawa-ken Japan

with Jan Lundgren(p) Mattias Svensson(b) Zoltan Csörsz(ds)June 8th Wed

Body and soul

Minato-ku Tokyo-to Japan

with Jan Lundgren(p) Mattias Svensson(b) Zoltan Csörsz(ds)June 9th Thr

Clipper

Chibaminato-shi Chiba-ken Japan

with Ayumi Takahashi(vo) Nori Ochiai(p) Tatsumi Hirano(b) Hirohisa Hasegawa(ds)June 12th Sun

JR Sapporo Tower

Sapporo-shi Hokkai-do Japan

with Jan Lundgren(p) Mattias Svensson(b) Zoltan Csörsz(ds)
June 15th Wed 13:30

Studio Wuu

Kashiwa-shi Chiba-ken Japan

with Akiko Akiyama(p) Eiji Obata(g)June 16th Thr 17:00

Music Cafe Tommy

Narita-shi Chiba-ken Japan

with Akiko Akiyama(p) Shinich Sakuma(b) Tucky Okano(ds)

18時過ぎより、櫻井健次先生によるワールドスタイルダンスの講習会もあり。
June 18th Sat

Bird

Shinhatta-shi Niigata-ken Japan

with Akiko Akiyama(p)6月21日火曜日 19:00

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

ジャムセッション 三橋洋介(b) 田口康介(ds)

jam


 
6月23日木曜日 20:30

クラウドナイン

千葉県成田市上町556−1 5番幹ビル2F

ライヴ&ジャムセッション with Marisa Negi(p) Hidekazu Tamaki(b) Ryusaku Ikezawa(ds)

毎月続けてきたクラウドナインでのライヴ&セッションです、なんとか続けていきたいです。6月25日土曜日夕方5時半から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with Kumiko Iida(vo) Kozo Wakamiya(p) Kenji Shimada(b) Yuu Torigaki(ds)

ボーカル飯田久美子さんは同じ佐倉に住んでいる仲間、当日歌のデュエットもあるかも知れません。6月26日日曜日夕方15時半開始、2時45分より現地でチケット販売。先着約100名様

市民プラザ習志野大久保

千葉県習志野市大久保4丁目2番11号

with Ayumi Takahasi(vo) Nori Ochiai(p) Yosuke Mitsuhashi(b) Hiro Hasegawa(ds) Koji Miura(b)

ボーカル高橋亜弓美さんとドラムHIROさんのライヴです。ピアノのりさんとは先日8年ぶりくらいに再会、ベースは相棒三橋さんです。

narashino6月27日月曜日夜7時から

バンガード


千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

with Ryo Masuyama(p) Shinichi Sakuma(b) Tucky Okano(ds)

千葉にて活動しはじめてからすぐにできたバンドでしたが、今回が最後になってしまいそうです。6月28日水曜日

La-Donna(ラ・ドンナ)


東京都渋谷区神宮前4-28-21

ボーカル桃井まりさんのCDリリースパーティーです。桃井 まり(vo)前田 憲男(pf)田中 和音(pf)桐沢 輝 (b)山田 玲(ds)細野 よしひこ(g)山之内美幸(fl)梶原 圭恵(vil)6月29日木曜日夜7時から

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

with Madoka Nakamaru(p) Yosuke Mitsuhashi(b)

千葉の相棒たちとの楽しい時間でしたが今回が最後になってしまいそうです。7月2日土曜日お昼1時から

Piano Salon GAKU(ピアノサロンがく)

千葉県船橋市西習志野4-2-1


with Megumi Hatano(p) Kaku Hatano(b) Tucky Okano(ds)

秦野さんお二人は親子さんです。タッキーさんはよく成田で演奏していただいています。

gaku7月4日月曜日夜7時から

Music Cafe Tommy(トミー)

千葉県成田市ウィング土屋174渡辺ビル2F

with Hiroshi Itaya(p) Yosuke Mitsuhashi(b) Yuji Suzuki(ds)

札幌時代の友人板谷大さんを迎えて。成田です。鈴木さんとは初ライヴです。

itaya


 
7月5日火曜日

Corcovado(コルコバード)

千葉県松戸市松戸1281-12 2F

with Hiroshi Itaya(p) Yosuke Mitsuhashi(b) Juich Ikegami(ds)

札幌時代の友人板谷さんとのセッションです。三橋さんは連日一緒に演奏します、千葉の相棒の一人です。7月7日木曜日

Thelonious(セロニアス)


東京都中野区東中野4−3−1 もみじゃビル B1F

with Mamoru Ishida(p) Misaki Arai(b) Sumito Ooi(ds)

約10年ぶり大井澄人さんとのライヴ、石田さんとは初、荒井さんは先日佐倉で一緒に演奏してくれました。7月9日土曜日

Jamusica(ジャムジカ)


札幌市中央区北4条西28丁目1−16 ラ・ワイスビルB1F

with Yusuke Kono(p) trio Ryoichi Zakota(b) Shinichiro Kinoshita(ds)

河野祐亮トリオとの札幌ツアーです。7月10日日曜日

Cottonclub(コットンクラブ)


北海道千歳市錦町1丁目12−8

with Yusuke Kono(p) trio Ryoichi Zakota(b) Shinichiro Kinoshita(ds)

河野祐亮トリオとの札幌ツアーです。今年のなかざとゆきさんのグループ以来のコットンクラブ。終了後はセッションです。

cotton


 
7月12日火曜日夜7時から

グルーヴィー


北海道小樽市稲穂1-3-13

with Yusuke Kono(p) trio Ryoichi Zakota(b) Shinichiro Kinoshita(ds)

河野祐亮トリオとの札幌ツアーです。約10年ぶりの小樽グルーヴィーです。7月13日水曜日

S'Monk(スモンク)


北海道北広島市栄町1丁目5−3 北広島ビル1F

with Yusuke Kono(p) trio Ryoichi Zakota(b) Shinichiro Kinoshita(ds)

河野祐亮トリオとの札幌ツアーです。スモンクさん2回目です。7月14日木曜日

英会話学校「JOY」


北海道帯広市西17条南5丁目11−14

帯広の友人、浦島さんの企画で初挑戦するワンマントーク&サックスソロライヴです、浦島さんの英会話学校ジョイさんにて。7月15日金曜日お昼1時から

専門学校コア


北海道帯広市西11条南41丁目3−5

帯広の友人、浦島さんの企画で初挑戦するワンマントーク&サックスソロライヴ、こちらは帯広の専門学校コアさんにて。7月15日金曜日夜7時から

Rancho Elpaso(ランチョ・エルパソ)


北海道帯広市西16条南6丁目13番地20

with Yusuke Kono(p) trio Ryoichi Zakota(b) Shinichiro Kinoshita(ds)

河野祐亮トリオとの札幌ツアーです。帯広のランチョ・エルパソは今年1月に続き2回目です。

elpaso
7月16日土曜日

Coo(くう)


札幌市中央区南1条西20丁目1-25 アウルビルB1

with Yusuke Kono(p) trio Ryoichi Zakota(b) Shinichiro Kinoshita(ds)

河野祐亮トリオとの札幌ツアーです。


7月21日木曜日お昼1時30分から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズライヴ第3回目です。日本の歌に加えて、ナット・キング・コールの日本語の歌(枯葉、LOVEなど)をいくつか唄う予定です。7月22日金曜日夜6時から

いすみ市チャールストン

いすみ市岬町江場土2574−1

with 中丸円香(p) 高橋陸(b) 濱田省吾(d)

旧グランドプラザを改装してオープンしたてのライヴハウスです。

charleston7月23日土曜日お昼1時から

Summertime

東京都町田市玉川学園8丁目9−4

0427328359

with Miho Yahaba(vo) Marie Takeda(g)

矢幅美穂さんとの2回目のサマータイムでのステージは初めてお会いする竹田さんと。

summertime7月24日日曜日夜7時から

Tonton

千葉県東金市東金547-1

with 中丸円香(p) 加藤晃司(b)7月25日月曜日夜7時から

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

with Ryo Masuyama(p)7月26日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

ジャムセッション 三橋洋介(b) 田口康介(ds)


 
7月29日金曜日夜6時半から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with Kazune Tanaka(p) Akira Kirihara(b) Gou Nakazawa(ds)

つい先日数年ぶりの再会を果たしたピアノの田中和音さんトリオとの邂逅ライヴです。

詳細7月30日土曜日

Elegance(エレガンス)

茨城県つくば市二の宮3-15-28

with Marisa Negi(p) Hidekazu Tamaki(b) Ryusaku Ikezawa(ds) Mac Gilbert(vo)

いつも成田で演奏してもらっている3人と、加えてボーカリストのマックさんと、つくば市で演奏です。

elegance8月5日金曜日夜8時から

Corcovado(コルコバード)

千葉県松戸市松戸1281-12 2F

with 川村健(p) 浦上俊彦(b) 池上壽一(ds)

恒例化(?)してきた月初のコルコバード。2回目のメンバーです。


 
8月6日土曜日

Cruise cruise the Ginza(クルーズ・クルーズ・ザ・銀座)

東京都中央区銀座5−8−20 銀座コア7階


with 清水安基子(vo) 伊達伸子(vo) 市川和彦(vo) 須藤信一郎(vo)

銀座にて、クラシックシンガーの清水さんはじめ皆さんとのコラボレーションです!

Ginza8月7日日曜日夜7時から

Music Cafe Tommy(トミー)

千葉県成田市ウィング土屋174渡辺ビル2F

with 秋山暁子(p) 米本明(d)

18時30分より、櫻井健次先生によるワールドスタイルダンスの講習会、その後私たちのライヴミュージックで実践。8月10日水曜日夜7時30分から

音楽ハウスHIDAKE


千葉県佐倉市鏑木町1205-21

with 川村健(p) 三橋洋介(g)

ウェブサイトも新しく一新!6月5日の佐倉ジャズサーキット以来のHIDAKE出演、ピアノの鬼才川村さんと相棒みつはしさんとのライヴです。8月13日土曜日夜7時40分から

Boozy Musewith Nori Ochiai(p) trio Soils Minor(b) 佐藤ことみ(d)

最近再会を果たしたピアノのノリさんと、初共演の皆さんたちと、初出演のお店で。8月15日月曜日

Elias Garden&Bar eke moku(イリアズ・ガーデン&バー エケモク)※旧「ライヴハウス大神家」

千葉県長生郡一宮町東浪見7544−1

with 中丸円香(p) 佐久間慎一(b) 池上壽一(ds)

エケモクさんには2回目の出演です。きっとサーフィンのシーズン、町はたくさんの人でにぎわっていることでしょうね。8月17日水曜日お昼1時30分から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズライヴ第4回目です。8月18日木曜日夜7時から

Clipper(クリッパー)

千葉県千葉市中央区中央港1-24-14 シースケープ千葉みなと1F

with 中丸円香(p) 高橋陸(b) 木村啓太郎(ds)

千葉の相棒、中丸さんのトリオにゲスト出演。若手vs中年です。8月19日金曜日夜8時半から

馬酔木(あしび)

千葉県千葉市中央区富士見2丁目5−5

with Madoka Nakamaru(p)

千葉の相棒、中丸さんとのデュエットです。8月21日日曜日お昼1時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

チャリティージャムセッション 三橋洋介(b) 田口康介(ds)

この日はスペシャルジャムセッション、お昼からぶっ通し数時間、参加者無料、見学の方からいただく500円+お志は、すべて熊本地震義援金としてカフェ・ド・パリより寄付していただきます。

jam
 


8月22日月曜日夜7時から→台風による悪天候のため、8月29日月曜日に延期になりました。

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

with 枡山了(p)

第4月曜日の夜は了さんとのデュエットです。8月25日木曜日 20:30

クラウドナイン

千葉県成田市上町556−1 5番幹ビル2F

ライヴ&ジャムセッション with Marisa Negi(p) Hidekazu Tamaki(b) Ryusaku Ikezawa(ds)

7月はできなかったクラウドナインでのライヴ&セッションです、なんとか続けていきたいのです。。。8月27日土曜日

旭鶴酒ミュージアム

千葉県佐倉市馬渡918

中丸円香(p) 三橋洋介(b) 木村啓太郎(ds)

地元の酒蔵、旭鶴(あさひつる)さんの酒蔵での演奏です、昔から使っておられる酒蔵の美しさよ、誇りに思います。

詳細
8月28日月曜日夜7時から

キャンディ

千葉市稲毛区稲毛東3−10−1

with ノリ落合(p) 澁谷盛良(b)HIRO長谷川(ds)

ドラムのHIROさんのライヴ、キャンディ初出演です。8月29日月曜日夜7時から

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

with 枡山了(p)

8月22日に予定していたショーがこの日に延期されました。(台風のため)この日は大丈夫だといいのですが。9月2日金曜日夜7時から

Body&Soul(ボディアンドソウル)

東京都港区南青山6−13−9

with 菊池大光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

ボディアンドソウル京子さんによるプロデュース企画。ピアノの菊池さんとは初対面、ベース楠井さんとは10年ぶりの演奏(先日佐倉に来てくださった)、ドラムの山田さんとはつい先日一緒に演奏したばかり。若者たちvs中年です。9月3日土曜日昼2時から

Corcovado(コルコバード)

千葉県松戸市松戸1281-12 2F

with 川村健(p) 浦上俊彦(b) 池上壽一(ds)

毎月恒例、月初のコルコバード。3回目のメンバーです。今回はお昼2時からですのでお気をつけて!
9月5日月曜日夜7時30分から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズライヴ第5回目です、今回は夜ですのでお間違えないように!


9月8日木曜昼1時30分から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズライヴ第6回目です、今回はお昼です!9月10日土曜日

柏ネフェルティティ

千葉県柏市増尾1124-1

with 桃井まり(vo) 田中和音(p) 桐澤輝(b) 山田玲(ds)

6月末にもあった桃井さんの新譜リリース第2弾です。ネフェルティティ初出演です。
9月13日火曜日夜8時から

クラウドナイン

千葉県成田市上町556−1 5番幹ビル2F

with 根木マリサ(p) 玉木秀和(b) 池澤龍作(ds)

この日は夜8時スタート、いつも2セットはジャムセッションですが、この日は両セットとも通常のショーです。ずっとつきあってくださっていたピアニストの根木さんが短期オランダへ移住されるため、このバンドでの当面の最後のライヴパフォーマンスとなります。9月15日木曜日

イーストギャラリー


東京都渋谷区東3-24-7

with ノリ落合(p) 渡辺好造(b) 大井澄東(ds)

ホライズン倶楽部主催、トーク&プレイの機会です。

horizon9月16日金曜日夜8時半から

馬酔木(あしび)

千葉県千葉市中央区富士見2丁目5−5

with 中丸円香(p)

千葉の相棒、中丸さんとのデュエットです。9月18日月曜日午後3時から

大網スタジオB (石橋材木店2F)

千葉県大網白里市北飯塚477−4


with 中丸円香(p) 石橋未由子(vo) sibly(cho) 高橋陸(b) 鈴木雄二(dr)

大網白里市のスタジオB、20周年のイベントです。もう一組、ピアニスト谷川賢作さんのグループDiVAも出演されます。


9月20日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with 三橋洋介(b) 田口康介(ds)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。9月21日水曜日夜7時30分から

中目黒「楽屋」

東京都目黒区上目黒2-15-6

with エイミー・ケイ(vo) 河野祐亮(p) 荒井美咲(b) 市成卓也(ds)

ボーカリスト、サファイア・エイミー・ケイさんのCDリリースライヴです。9月22日木曜日お昼1時から

Summertime

東京都町田市玉川学園8丁目9−4

0427328359

with Miho Yahaba(vo) Marie Takeda(g)

矢幅美穂さんとの3回目のサマータイムでのステージ。美穂さんのバースデイコンサート。9月23日金曜日夜6時30分から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with 河野祐亮(p) 座小田諒一(b) 木下晋之介(ds)

新進気鋭のピアニスト河野祐亮さんのピアノトリオとのライヴ、7月には皆で北海道ツアーをしました、大好評でした。9月24日土曜日午後6時から

東金メルソングズ

with 中丸円香(p) 高橋陸(b) 濱田省吾(dr)

東金のメルソングズにて、千葉外房の相棒ピアニスト中丸円香さんのトリオとの演奏です。会員制のライヴだそうですので、ご希望の方はお店のリンクから中丸さんに連絡してみてくださいませ。9月26日月曜日夜7時から

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

with 枡山了(p)

バンガードにて恒例の了さんとのデュエットです。9月27日火曜日夜7時から

ショックオン川口

埼玉県川口市栄町3-8-15 太陽サパールビル5F

with 梅津美香( Vocal & Piano ) 安部一城 ( Guitar ) 進藤陽悟 ( Piano ) 立花香穂理 ( Chorus )

”Journey of Nostalgia ”とリーダー梅津美香さんに命名された今回のライブ、私にとっては初めての川口、そして埼玉県での演奏になります。10月1日土曜日夜7時から

富津ラワンデュラ
 
千葉県 富津市西大和田639

with 河野祐亮(p) 座小田諒一(b) 木下晋之介(ds)MIHO(vo)

ピアニスト河野祐亮さんのピアノトリオとのライヴ、初めての千葉の内房、富津市での演奏になります。富士山が見えるでしょうか。10月7日金曜日夜8時から

Corcovado(コルコバード)

千葉県松戸市松戸1281-12 2F

with 岩崎千晴(p) スタン・ギルバート(b) 原浩之(ds)

毎月恒例、月初のコルコバードですが、今回はアメリカ西海岸のベーシスト、スタンさんを迎えて。他のメンバーの方もはじめて、お会いするのが楽しみです。


 
10月8日土曜日、9日日曜日

横浜ジャズプロムナー


with 桃井まり(vo) 田中和音(p) 桐澤輝(b) 中澤剛(ds) 前田憲男 with TNスイングビッグバンド ゲスト 水谷八重子(vo)

桃井さんや田中さんのトリオ、ビッグバンドの皆さんや水谷さんや前田さんといったスターの皆さんとの共演です。横浜がジャズ一色になるのかなー。
10月13日〜24日

古巣グレゴリー・ポーターのバンドのツアーに短期間、同行します。

Gregory Porter Tours10月25日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with 三橋洋介(b) 田口康介(ds)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。10月28日金曜日夜6時30分から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with 石田衛(p) 荒井美咲(b) 大井澄東(ds)

旧友のドラマー大井澄東さんたちを佐倉に迎えて、楽しいジャズ、ソウル、ETC。10月29日、30日札幌近郊にて演奏

with 板谷大(p) 柳真也(b) 川井草平(ds) Goto Briggitte(vo)

29日 千歳恵庭北広島合同ジャズフェスティバル

夕方6時半くらいから、私の演奏になりそうです。

3festival

30日午後6時から ケニーバレル

札幌市中央区大通西20丁目3−31KBビル5F11月1日火曜日夜8時30分から

ナルディス

千葉県柏市柏 3-2-6 Ksビル1F

with 石田衛(p) 荒井美咲(b) 大井澄東(ds)

旧友のドラマー大井澄東さんたちと、今度は柏。
11月2日水曜日昼1時30分から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回はお昼です!11月3日水曜日夜7時から

Body&Soul(ボディアンドソウル)

東京都港区南青山6−13−9

with 菊池大光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

ボディアンドソウル京子さんによるプロデュース企画第2回目。「SK3+佐藤洋祐」あらため、「SK4」となりました。11月4日金曜日

キャンディ

千葉市稲毛区稲毛東3−10−1

with 鈴木俊祐(p)

はじめての鈴木さんとの演奏の機会です。11月5日日土曜日夜7時から

Corcovado(コルコバード)

千葉県松戸市松戸1281-12 2F

with 川村健(p) 浦上俊彦(b) 池上寿一(ds)

毎月恒例、月初のコルコバードです。11月6日日曜日夜8時から

Tonton

千葉県東金市東金547-1

with 中丸円香(p) 加藤晃司(b)

2回目の東金とんとんでの演奏!11月11日木曜日

サウンドストリーム


千葉県佐倉市上志津1785-3 岩井ビル2F

with ノリ落合(p) 渡辺好造(b) 大井澄東(ds)

佐倉市志津にあるライヴハウス、サウンドストリームの10周年ライヴ企画、です。KAZUCOさんのバンドとのダブルビルです。

soundstream11月12日土曜日午後7時から

音楽ハウス「ヒダケ」

佐倉市鏑木町1205−21

with 中丸円香(p) 高橋陸(b) 濱田省吾(dr)

8月以来のご近所ヒダケでのライヴ、中丸さんの若手トリオと、中年の私の演奏です。11月15日火曜日

南青山マンダラ

東京都港区南青山3-2-2 MRビルB1

with 梅津美香( Vocal & Piano ) 安部一城 ( Guitar ) 進藤陽悟 ( Piano ) 立花香穂理 ( Chorus )

”Journey of Nostalgia ”とリーダー梅津美香さんに命名された今回のライブ、南青山マンダラでの2回目の演奏です。11月17日木曜日夜7時から

Clipper(クリッパー)

千葉県千葉市中央区中央港1-24-14 シースケープ千葉みなと1F

with 中丸円香(p) 加藤晃司(b) 木村啓太郎(ds)

千葉の相棒、中丸さんのトリオにゲスト出演です。11月18日金曜日夜7時から

いすみ市チャールストン

いすみ市岬町江場土2574−1

with 中丸円香(p) 三橋洋介(b) 濱田省吾(d) スペシャルゲスト 猪俣猛(ds)

いすみ市の新しいライヴハウスにて、大御所ドラマーの猪俣猛氏を迎えてのライヴです。

isumi


11月22日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with 三橋洋介(b) 田口康介(ds)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。11月27日日曜日昼2時から

玉造公民館(成田ジャズクラブ主催ライヴ)

千葉県成田市玉造7丁目

with 川村健(p) 荒井美咲(b) 大井澄東(ds)

成田ジャズクラブさま主催のジャズライヴです。

naritajazz11月28日月曜日夜7時から

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

with 枡山了(p)

バンガードにて恒例の了さんとのデュエットです。12月2日金曜日昼1時30分から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回はお昼です!12月7日水曜日

新宿J(ジェイ)

東京都新宿区新宿5-1-1ロイヤルマンションB1


with みつはしようすけ(b) 川村健(p) 大井澄東(ds)

初めてのジェイでの演奏、みつはしさんのリーダーバンドです。12月9日金曜日夜8時半から

馬酔木(あしび)

千葉県千葉市中央区富士見2丁目5−5

with 中丸円香(p)

千葉の相棒、中丸さんとのデュエットです。12月12日月曜日

銀座ノーバード

東京都中央区銀座7−3−7ブランエスパ銀座B1F

with 佐藤ことみ(ds) マイク・ザッチャーナック(tp)  池田雅明(tb)  ノリ・オチアイ(pf) 鉄井孝司(b)

ドラマー佐藤ことみさんのバンドで、銀座のノーバード初出演です。12月15日木曜日

銀座ヴァレラ

東京都中央区銀座8-5-26 ラペ2 B1F

with 佐藤ことみ(ds) 千北祐輔(b)

ドラマー佐藤ことみさんのバンドで、銀座のヴァレラ初出演です。12月16日金曜日夜6時30分から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with 河野祐亮(p) 座小田諒一(b) 木下晋之介(ds)

新進気鋭のピアニスト河野祐亮さんのピアノトリオとのライヴ、9月大好評につき、のクリスマスライヴです。12月17日土曜日午後2時から

東金メルソングズ

with 中丸円香(p) 高橋陸(b) 濱田省吾(dr)

東金のメルソングズにて、千葉外房の相棒ピアニスト中丸円香さんのトリオとの演奏です。会員制のライヴだそうですので、ご希望の方はお店のリンクから中丸さんに連絡してみてくださいませ。12月18日日曜日夜7時から

いすみ市チャールストン

いすみ市岬町江場土2574−1

with 中丸円香(p) 他

いすみ市の新しいライヴハウスにて、今年最後の演奏、もう4回目になりました。12月20日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with 関口宗之(b) 田口康介(ds)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。ホストベーシストに関口さんを迎えて。12月21日日水曜日夜8時から

Corcovado(コルコバード)

千葉県松戸市松戸1281-12 2F

with 川村健(p) 浦上俊彦(b) 池上寿一(ds)

毎月恒例、コルコバードですが、今回はほぼ月末!12月26日月曜日夜7時から

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

with 枡山了(p)

バンガードにて恒例の了さんとのデュエットです。1月11日水曜日

キーストーン
 
東京都港区六本木7丁目4−12

as a guest of 河野祐亮(p)トリオ  座小田諒一(b) 木下晋之介(ds)

ピアニスト河野祐亮さんのピアノトリオにゲストとして参加、初めてのキーストーンクラブでの演奏です。1月12日木曜日夜7時から

Body&Soul(ボディアンドソウル)

東京都港区南青山6−13−9

with 菊池大光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

ボディアンドソウル京子さんによるプロデュース企画第3回目。「SK3+佐藤洋祐」あらため、「SK4」となりました。いつかライヴレコーディングなんかできたらいいな。1月14日土曜日

東金メルソングズ

with 中丸円香(p) 関口宗之(b) 他

東金のメルソングズにて、千葉外房の相棒ピアニスト中丸円香さんのトリオとのジャムセッションのホストです。

1月17日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with みつはしようすけ(b) 田口康介(ds)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。1月23日月曜日夜7時から

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

with 枡山了(p)

バンガードにて恒例の了さんとのデュエットです。1月24日火曜日夜7時30分から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回は夜です!1月27日金曜日夜6時30分から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with 村田浩(tp)ザ・バップ・バンド with 岡田嘉満 (ts) 岩崎壮平 (p) 山口裕之 (b) 宮岡慶太 (ds)

2015年5月にカフェドパリに出演し大好評だった村田浩 the Bop Bandが再登場。1月28日土曜日夕方4時から

柏ネフェルティティ

千葉県柏市増尾1124-1

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトル、今回は柏のネフェルティティです!2月2日日木曜日夜8時から

Corcovado(コルコバード)

千葉県松戸市松戸1281-12 2F

with 川村健(p) 浦上俊彦(b) 池上寿一(ds)

今年もきました、月初のコルコバードです。2月4日土曜日

オリベート 千葉ニュータウン店

印西市牧の原2-4 ジョイフルアスレティッククラブ千葉ニュータウン 2F

with ノリ落合(p) 高橋陸(b) 木下晋之介(ds)

千葉ニュータウンの人気イタリアンにてディナー&ライヴジャズ。若手の人気ミュージシャンたちと。

olibeto2月9日木曜日夜8時から

Body&Soul(ボディアンドソウル)

東京都港区南青山6−13−9

with 菊池大光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

ボディアンドソウル京子さんによるプロデュース企画第4回目、「関京子4=SK4」。気持ちのいい才気あふれる若手ミュージシャンたちとの演奏です。2月10日金曜日夜8時半から

馬酔木(あしび)

千葉県千葉市中央区富士見2丁目5−5

with 中丸円香(p)

千葉の相棒、中丸さんとのデュエットです。2月11日土曜日

イオンモール幕張

with クミコ・カーロ(vo) みつはしようすけ(b)

ボーカリスト、クミコ・カーロさんの伴奏者として。2月18日土曜日夜7時から

いすみ市チャールストン

いすみ市岬町江場土2574−1

with 中丸円香(p) 他

いすみ市の新しいライヴハウスにて。2月21日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with みつはしようすけ(b) 田口康介(ds)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。2月23日木曜日昼1時から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回は昼です!2月25日土曜日開場夕方5時、開演6時から

八街アルルカン


千葉県八街市東吉田912−8

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回は八街市です!2月27日月曜日夜7時から

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

with 枡山了(p)

バンガードにて恒例の了さんとのデュエットです。3月1日水曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with 桃井まり(vo)グループ with 田中和音(p) 桐澤輝(b) 山田玲(ds)

私も加わったボーカリスト桃井まりさんのデビューアルバム「ヒアズ・トゥ・ライフ」が日本ジャズボーカル賞新人賞を受賞、その記念ライヴです。お早目の予約を!3月4日土曜日

英会話学校ジョイ

北海道帯広市西17条南5丁目11−14

with 石井彰() 佐々木源市(b)

帯広の親友、浦島さんが経営する英会話学校ジョイの企画するライヴ、初対面のピアニスト石井さん、そして帯広のジャズの牽引者でライヴハウスBbM7のオーナー佐々木さんと。3月6日月曜日

新宿J(ジェイ)

東京都新宿区新宿5-1-1ロイヤルマンションB1


with みつはしようすけ(b) 川村健(p) 大井澄東(ds)

2回目のジェイでの演奏、千葉の相棒ベーシスト、みつはしさんのリーダーバンドです。3月14日火曜日夜8時から

Body&Soul(ボディアンドソウル)

東京都港区南青山6−13−9

with 類家心平(tp) 栗田妙子(pf) 鉄井孝司(b) 佐藤ことみ(ds)

ニューヨーク時代から共通の友達がいたドラマー佐藤ことみさんのバンド、ボディアンドソウルでの演奏。3月19日日曜日夜7時から

富津ラワンデュラ
 
千葉県 富津市西大和田639

with 河野祐亮(p) 座小田諒一(b) 木下晋之介(ds)

ピアニスト河野祐亮さんのピアノトリオとのライヴ、2回目の富津ラワンデュラでの演奏になります。今度こそ、富士山が見えるでしょうか。3月21日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with みつはしようすけ(b) 田口康介(ds)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。3月22日水曜日夜7時半から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回は夜です!3月26日日曜日夜8時から

Tonton

千葉県東金市東金547-1

with 中丸円香(p) 加藤晃司(b)

3回目の東金とんとんでの演奏、千葉の相棒、ピアニストの中丸さんと。3月27日月曜日夜7時から

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

ソロ演奏、ピアノ、ギターによる弾き語り

これから、バンガードでの演奏は弾き語りとなりました😊3月29日水曜日

銀座ヴェレイラ

東京都中央区銀座8-5-26 ラペ2 B1F

with 佐藤ことみ(ds) 千北祐輔(b)

ドラマー佐藤ことみさんのバンドで、銀座のヴェレイラに2回目の出演です。4月1日土曜日

停車場


埼玉県朝霞市東弁財1-4-11萩原ビル2F

with 石田衛(p) 吉田豊(b) 大井澄東(ds)

ドラマー大井さんのはからいで実現しました初の停車場での演奏です。4月7日金曜日

銀座ノーバード

東京都中央区銀座7−3−7ブランエスパ銀座B1F

with  Kevin Bachelder(vo) 松島啓之(tp)  中路英明(tb) Jason Lee Bruns(ds) 井上祐一 (p) 生島佳明(g) 大塚義将 (b)

いろいろなご縁から知り合うことができたロスからのミュージシャンと、日本からのミュージシャンたちによるセッションです。

プロモーションビデオはこちらです。
https://youtu.be/juAysJyuRfs
4月13日木曜日昼1時半から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回は昼です!4月15日土曜日お昼1時から

佐倉城下町ジャズサーキット

現在の地元、佐倉市で行われるジャズフェスティバル。ご縁があった皆さんのおかげで、こうして企画できました。ありがとうございます。4月16日日曜日夜7時から

富津ラワンデュラ
 
千葉県 富津市西大和田639

with 海野雅威(p) 吉田豊(b)

前日の佐倉城下町ジャズサーキットに続き、2日目のニューヨークの海野さん、ベースの吉田さんとの演奏です。富津で、富士山が見えるでしょうか。4月21日金曜日夜7時から

Clipper(クリッパー)

千葉県千葉市中央区中央港1-24-14 シースケープ千葉みなと1F

with 中丸円香(p) ほか

ピアニスト、千葉の相棒、中丸円香さんのCD発売ライヴです。4月22日土曜日

成田スカイタウンホール
 
千葉県成田市花崎町828−11 スカイタウン成田

with 海野雅威(p) 吉田豊(b) 倉田大輔(ds)

ニューヨークの海野さん、ベースの吉田さん加え、名古屋からドラマーの倉田さんも交えて。彼らとの最終日です。

naritaskytown4月23日日曜日昼1時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11


佐倉キッズジャズバンドの練習日です。第1回目!4月24日月曜日夜7時から

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

with 加藤晃司(b) 米本明(ds)

これから、バンガードでの演奏はこのトリオでの弾き語りとなりました😊私は主にピアノとギター、そして歌となります。4月27日木曜日夜7時半から

銀座ノーバード

東京都中央区銀座7−3−7ブランエスパ銀座B1F

with 佐藤ことみ(ds) マイク・ザッチャーナック(tp)  池田雅明(tb)  ノリ・オチアイ(pf) 鉄井孝司(b)

ドラマー佐藤ことみさんのバンド「3 on 3」で、銀座のノーバード出演です。4月28日金曜日夜8時半から

馬酔木(あしび)

千葉県千葉市中央区富士見2丁目5−5

with 中丸円香(p)

千葉の相棒、中丸さんとのデュエットです。5月1日月曜日夜7時半から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回は夜です!5月5日金曜日お昼2時から

大網スタジオB (石橋材木店2F)

千葉県大網白里市北飯塚477−4


with 中丸円香(p) 進藤庄司(tp) 小元智之(ts) 高橋陸(b) 濱田省吾(dr)

中丸さんのセクステット(6人のバンド)のゲストです。

studiob5月7日日曜日昼1時半から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with 菊池大光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

青山の老舗「ボディアンドソウル」関京子さんによる選抜メンバー「SK4(関京子カルテット)」の私の今の地元である佐倉市での公演。東京では「ボディアンドソウル」でしか聞けない人気バンドです。5月10日水曜日夜7時から

Body&Soul(ボディアンドソウル)

東京都港区南青山6−13−9

with 菊池大光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

直前の佐倉での演奏から、今度は場所をバンドの本拠地に戻しての「SK4」。実はレコーディングも予定されています。5月16日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with みつはしようすけ(b) 田口康介(ds)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。5月21日日曜日

ゴールデンカップ

神奈川県横浜市中区本牧町1丁目46

with 桃井まり(vo)グループ with 田中和音(p) 仲石裕介(b) 山田玲(ds)

私も加わったボーカリスト桃井まりさんのデビューアルバム「ヒアズ・トゥ・ライフ」が日本ジャズボーカル賞新人賞を受賞。彼女のバンドにて5月22日月曜日夜7時から

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

with 加藤晃司(b) 米本明(ds)

これから、バンガードでの演奏はこのトリオでの弾き語りとなりました😊私は主にピアノとギター、そして歌となります。5月23日火曜日

新宿J(ジェイ)

東京都新宿区新宿5-1-1ロイヤルマンションB1


with みつはしようすけ(b) 川村健(p) 大井澄東(ds)

3回目のジェイでの演奏、千葉の相棒ベーシスト、みつはしさんのリーダーバンドです。5月27日土曜日お昼

東金メルソングズ

with 中丸円香(p) 他

東金のメルソングズにて、千葉外房の相棒ピアニスト中丸円香さんたちとの演奏です。

5月27日土曜日夜7時から

いすみ市チャールストン

いすみ市岬町江場土2574−1

with 中丸円香(p) 他

いすみ市の新しいライヴハウスにて。今日2回目の演奏です!5月28日日曜日昼1時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11


佐倉キッズジャズバンドの練習日です。第2回目!6月1日木曜日昼1時半から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回は昼です!6月3日土曜日

La-Donna(ラ・ドンナ)


東京都渋谷区神宮前4-28-21

with 梅津美香(vo) nd others

ボーカリスト美香さんのバースデーライブに、昨年に引き続き。


6月8日木曜日夜7時半から

銀座ノーバード

東京都中央区銀座7−3−7ブランエスパ銀座B1F

with 佐藤ことみ(ds) マイク・ザッチャーナック(tp)  池田雅明(tb)  ノリ・オチアイ(pf) 鉄井孝司(b)

ドラマー佐藤ことみさんのバンド「3 on 3」で、銀座のノーバード出演です。6月9日金曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with 石田衛(p) 荒井美咲(b) 大井澄東(ds)

クラシック名曲集 in ジャズ というタイトルで。私の好きなラフマニノフの交響曲2番やサン・サーンスの白鳥、バッハやショパン、エリック・サティ、レナード・バーンスタインのウェストサイド物語からの曲などを演奏します。6月16日金曜日夜8時半から

馬酔木(あしび)

千葉県千葉市中央区富士見2丁目5−5

with 中丸円香(p)

千葉の相棒、中丸さんとのデュエットです。6月17日土曜日

オリベート 千葉ニュータウン店

印西市牧の原2-4 ジョイフルアスレティッククラブ千葉ニュータウン 2F

with 秋山暁子(p)おばたえいじ(g) 荒井美咲(b) 木下晋之介(ds)

千葉ニュータウンの人気イタリアンにてディナー&ライヴジャズ。「日本のスタンダードを探す旅」に若手の人気リズムセクションたちを加わえて。6月20日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with みつはしようすけ(b) 田口康介(ds)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。6月25日日曜日昼1時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11


佐倉キッズジャズバンドの練習日です。第3回目!6月26日月曜日夜7時から

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

with 加藤晃司(b) 米本明(ds)

これから、バンガードでの演奏はこのトリオでの弾き語りとなりました😊私は主にピアノと歌となります。6月29日木曜日

新宿J(ジェイ)

東京都新宿区新宿5-1-1ロイヤルマンションB1


with みつはしようすけ(b) TBA(p) 大井澄東(ds)

毎月恒例となったジェイでの演奏、千葉の相棒ベーシスト、みつはしさんのリーダーバンドです。7月1日土曜日

停車場


埼玉県朝霞市東弁財1-4-11萩原ビル2F

with 石田衛(p) 吉田豊(b) 大井澄東(ds)

ドラマー大井さんのはからいで実現し定期的に開始しております停車場での演奏です。7月8日土曜日夜7時から

妙覚寺


千葉県山武郡九十九里町小関842

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、今回は九十九里浜のお寺にて。7月9日日曜日

東金メルソングズ

with 中丸円香(p) 他

東金のメルソングズにて、千葉外房の相棒ピアニスト中丸円香さんのライヴです。会員制ライヴです。7月14日金曜日 お昼は1時半から 夜は7時半から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回はなんと昼と夜、ダブルヘッダーです!7月18日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with みつはしようすけ(b) 田口康介(ds)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。7月19日水曜日夜7時から

Body&Soul(ボディアンドソウル)

東京都港区南青山6−13−9

with 菊池大光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

老舗ボディアンドソウルの京子ママのプロデュースによるバンド、「SK4」。年内にレコーディングも予定されています。7月20日木曜日夜7時半から

銀座ノーバード

東京都中央区銀座7−3−7ブランエスパ銀座B1F

with 佐藤ことみ(ds) マイク・ザッチャーナック(tp)  池田雅明(tb)  ノリ・オチアイ(pf) 鉄井孝司(b)

ドラマー佐藤ことみさんのバンド「3 on 3」で、銀座のノーバード出演です。7月21日金曜日夜7時から

Clipper(クリッパー)

千葉県千葉市中央区中央港1-24-14 シースケープ千葉みなと1F

with 高橋亜弓美(vo) ほか

ボーカリスト亜弓美さんによるライヴです。7月23日日曜日昼1時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11


佐倉キッズジャズバンドの練習日です。7月24日

六本木サテンドール

東京都港区六本木6-1-8 グリーンビル 5F

with ノリ落合(p) Carl Maguire(b) Allan Maguire(ds)

ピアニスト、ノリさんのトリオに彼の計らいで加えていただきました。初めてのサテンドール出演になります。7月29日

つくば市トワイライト音楽祭

with 根木マリサ(p) ほか

つくば市の音楽祭に。昨年に続いてですが、あれからもう1年になるんですね、早いこと。7月30日

横浜朝日音楽祭り

with 雪村いづみ(vo) 桃井まり(vo) ほか7月31日から、スウェーデンのYstad Jazz Festivalに出演するべくツアーにでます。オーガナイザーのピアニスト、ヤン・ラングレンさんとのレコーディングも予定されています(私の名義での初のレコーディングになります)。ご期待ください。8月15日火曜日 お昼1時半から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回は昼です!8月16日水曜日夜7時から

Body&Soul(ボディアンドソウル)

東京都港区南青山6−13−9

with 佐藤ことみ(ds) 岡崎好郎(tp)  池田雅明(tb)  ノリ・オチアイ(pf) 鉄井孝司(b)

ドラマー佐藤ことみさんのバンド「3 on 3」で、老舗ボディアンドソウルにて。8月17日木曜日夜7時から

Body&Soul(ボディアンドソウル)

東京都港区南青山6−13−9

with 菊池大光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

老舗ボディアンドソウルの京子ママのプロデュースによるバンド、「SK4」。年内にレコーディングも予定されています。

8月20日

貝殻亭佐倉キッズジャズバンドの初めての演奏会です。詳しくはまた後程!8月22日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with みつはしようすけ(b) 田口康介(ds)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。8月23日水曜日

新宿J(ジェイ)

東京都新宿区新宿5-1-1ロイヤルマンションB1


with みつはしようすけ(b) 川村健(p) 大井澄東(ds)

早稲田大学モダンジャズ研究会とつながりの深い新宿ジェイでの演奏、千葉の相棒ベーシスト、みつはしさんのリーダーバンドです。8月27日日曜日昼1時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11


佐倉キッズジャズバンドの練習日です。

同じく8月27日日曜日お昼3時半から

同じくカフェドパリにてチャリティージャムセッションです。

参加料無料、見学500円(収益は佐倉赤十字を介して全額寄付)8月28日月曜日夜7時から

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

with 加藤晃司(b) 米本明(ds)

バンガードでの演奏はこのトリオでの弾き語りとなりました😊私は主にピアノと歌となります。9月2日土曜日

Clipper(クリッパー)

千葉県千葉市中央区中央港1-24-14 シースケープ千葉みなと1F

with 中丸円香(p) ほか

ピアニスト中丸円香さんのライヴです。9月12日火曜日 夜7時半から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回は夜です!9月16日土曜日お昼1時から

JR佐倉駅ジャズフェスティバル

with みつはしようすけ(b) 川村健(p) 大井澄東(ds) 佐倉キッズジャズバンド

JR佐倉駅付近で行われるお祭りです。このほかに富里市を拠点に活動するフリソンジャズオーケストラや子供たちのダンスユニットなども出演します。
9月19日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with みつはしようすけ(b) 田口康介(ds)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。今月の課題曲は、楽器(インストゥルメンタル)はSonny RollinsのAiregin、唄はHenry Nemo作のTis' Autumnです。9月22日金曜日夜8時から

Body&Soul(ボディアンドソウル)

東京都港区南青山6−13−9

with 菊池大光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

老舗ボディアンドソウルの京子ママのプロデュースによるバンド、「SK4」。ライヴレコーディングいたします。レコーディングは10月12日の同じくボディアンドソウルでのライヴ、そして11月のスタジオレコーディングと合わせて
ボディアンドソウルレーベルより発売される予定です。9月24日日曜日→キャンセルになりました(当日ヘッドライナーのグループの方の健康問題のためだそうです、詳しくは下のリンクをご覧ください)。

ブルーノートジャズフェスティバルイン横浜

古巣グレゴリー・ポーターバンドでの演奏です。9月25日月曜日夜7時から

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

with 加藤晃司(b) 米本明(ds)

バンガードでの演奏はこのトリオでの弾き語りとなりました😊私は主にピアノと歌となります。9月29日、30日

古巣グレゴリー・ポーターバンドとともにシンガポールに参ります。

sing jazz festival10月7日土曜日午後3時40分から

横浜ジャズプロムナード

with 石田衛(p) 吉田豊(b) 大井澄東(ds) ゲスト 竹内直(sax) 桃井まり(vo)10月11日水曜日

新宿J(ジェイ)

東京都新宿区新宿5-1-1ロイヤルマンションB1


with みつはしようすけ(b) 川村健(p) 大井澄東(ds)

早稲田大学モダンジャズ研究会とつながりの深い新宿ジェイでの演奏、千葉の相棒ベーシスト、みつはしさんのリーダーバンドです。10月12日木曜日夜8時から

Body&Soul(ボディアンドソウル)

東京都港区南青山6−13−9

with 菊池大光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

老舗ボディアンドソウルの京子ママのプロデュースによるバンド、「SK4」。ライヴレコーディングいたします。レコーディングは9月22日の同じくボディアンドソウルでのライヴ、そして11月のスタジオレコーディングと合わせて
ボディアンドソウルレーベルより発売される予定です。10月17日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with みつはしようすけ(b) 田口康介(ds)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。今月の課題曲は、唄は“I remember you”(Johnny Mercer-Victor Schertzinger)、インストゥルメンタルは“Moment's Notice”(John Coltrane)が課題曲です。10月23日月曜日夜7時から

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

with 加藤晃司(b) 米本明(ds)

バンガードでの演奏はこのトリオでの弾き語りとなりました😊私は主にピアノと歌となります。10月26日木曜日 昼1時半から、夜7時半から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回は昼と夜です!10月28日土曜日夜7時から

いすみ市チャールストン

いすみ市岬町江場土2574−1

with 中丸円香(p) 他

いすみ市のライヴハウスにて、中丸さんのセクステットでの演奏です。
11月11日〜11月15日まで

中国地方ツアー

yamaguchi1yamaguchi2

with 吉田豊(b) 中嶋錠ニ(p) 井上功一(ds)

ベーシスト吉田さん企画のツアーに行ってまいります。生まれてはじめて中国地方に行きます。11月17日金曜日夕方6時半より

昭島市公民館

東京都昭島市つつじが丘3丁目7−7

with みつはしようすけ(b) 川村健(p) 大井澄東(ds)

早稲田大学モダンジャズ研究会とつながりの深い新宿「J」バードマン幸田さんが構成・司会を務める昭島市公民館のジャズシリーズ53回目、千葉の相棒ベーシストみつはしさんの計らいで実現です。11月21日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with みつはしようすけ(b) 田口康介(ds)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。今月の課題曲は、歌は“クリスマス・ソング”(メル・トーメ&ボブ・ウェルズ)、インストゥルメンタルは“モーメンツ・ノーティス”(ジョン・コルトレーン)です。11月23日木曜日

JZ Brat(ジェイズィーブラット)

東京都渋谷区桜丘町26−1 セルリアンタワー東急ホテル2F

with 河野祐介Yusuke Kono(p)トリオ  座小田諒一(b) 木下晋之介(ds)

ピアニスト河野さんのCD発売記念のライヴです。11月24日木曜日 昼1時半から、夜7時半から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回は昼と夜です!11月25日土曜日夜6時半から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with 川村健(p) みつはしようすけ(b) 濱田省吾(ds) スペシャルゲスト うすいなおこ(vo)

チラシ

恒例の佐倉カフェドパリでのライヴ、ゲストシンガーに佐倉市在住でハワイアンシンガーとしての活動で主に知られる歌姫うすいなおこさんを迎えます。11月27日月曜日夜7時から

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

with 加藤晃司(b) 米本明(ds)

バンガードでの演奏はこのトリオでの弾き語りとなりました😊私は主にピアノと歌となります。


12月2日土曜日夜7時30分から

音楽ハウスHIDAKE


千葉県佐倉市鏑木町1205-21

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回は佐倉のひだけ出演です!12月5日火曜日演奏は8時半開始

大塚ドン・ファン


東京都豊島区南大塚2丁目32−8

with 中丸円香(p) 三橋洋介(b) 大井澄東(ds)

私が渡米前もうすいぶん昔に一度行ったことがあるお店です。日本で活動を始めてから知り合った真剣な若手のジャズミュージシャン達がよく出入りしていると 聞くお店なので、きっとコアなジャズのファンの方々が多いお店なのかと思います。いつもの私の選曲とはきっとまた違ったものになります。ピアニスト中丸さ んのご縁で実現したライヴです。12月9日土曜日夜6時から

アルルカン

千葉県八街市東吉田912-8

with 加藤晃司(b) 米本明(ds)

八街の喫茶店アルルカンでのクリスマスライヴ。私はサックスや他の木管楽器を吹いたり、ピアノを弾いたり、歌を歌ったり。忙しいと思われる方も多いようですが、私の中では全部つながっておりまして、この一つが欠けても今の自分ではないように感じます。
12月15日金曜日

新宿J(ジェイ)

東京都新宿区新宿5-1-1ロイヤルマンションB1


with みつはしようすけ(b) 菊池太光(p) 大井澄東(ds)

早稲田大学モダンジャズ研究会とつながりの深い新宿ジェイでの演奏、ベーシストみつはしさんのリーダーバンドです。今回はこのバンドのレギュラーピアニス ト、川村氏が参加できず急遽、最近一緒にライヴレコーディングもした菊池氏に演奏を依頼しました。私なりに、お客様とそして一緒に演奏するメンバーとその 時間がベストなものになったらという思いでいつも選曲させていただいています。今回もライヴならではの選曲はもちろん私がそれらを聞いて育ったような曲も 交えて演奏していきたいと思います。12月17日日曜日

テンアンドハーフカフェプリュ

千葉県船橋市本郷町421-2


with クミコカーロ(vo) 他

シンガーのクミコさんのバックバンドです。船橋で演奏するのは初めてのことと思います。12月18日月曜日7時半から

赤坂トナリテ

東京都港区赤坂3-16-4 DMK赤坂ビルB1F

with ノリオチアイ(p) 粟谷巧(b) 佐藤ことみ(d)

ドラマーのことみさんの組み上げたセッションです。ベースの粟谷氏とは渡米前の札幌からのお付き合いでずいぶんいろいろな思い出があります。はじめて演奏 するお店です。ことみさんの選曲が主になると思います、彼女は現代のジャズプレーヤーたちの作品を多く演奏するかと思います、今まで一緒に演奏して感じる ことですが。12月19日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with 未定(b) 田口康介(ds)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。今月の課題曲は、歌は“星に願いを”(ネッド・ワシントン&リー・ハーライン)、インストゥルメンタルは“モーメンツ・ノーティス”(ジョン・コルトレーン)です。12月24日日曜日お昼→お食事つきのため、12月20日までのご予約の連絡をお願い申し上げます。☎043 486-7747 カフェドパリ

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with 石田衛(p) 吉田豊(b) 大井澄東(ds)

チラシ

恒例の佐倉カフェドパリでのクリスマスランチ&ライヴ、この日はいくつかのクリスマスソングを含むアメリカのジャズスタンダード曲、日本の曲を特別な編曲 を施して演奏したり、またジャズに詳しい方もご存知かはわからないけれども私たち日本のミュージシャンが好んで演奏するような曲たち、例えばチャーリー・ パーカーの「Relaxin' at Camarillo」やジョン・コルトレーンの曲など、幅広く、でもすべて私とその仲間たちのショーらしく演奏するつもりです。12月25日月曜日夜7時から

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

with 加藤晃司(b) 米本明(ds)

この日は前半は私のサックスやピアノ、歌を交えたショー、後半はご来場いただいたミュージシャンたちにも少しづつ入って一緒に演奏を楽しんでもらうような ジャムセッション形式にすることになりました。多くの皆さんに聞き手として、もしくは演奏者としても参加いただければと思っています。日本で演奏活動をは じめた2年ほど前、最初にご縁ができたのがこのバンガードというお店、このお店が40年後もここにあることを思い描きます。12月26日火曜日 昼1時半から、夜7時半から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回は昼と夜、ピアニストの秋山さんとの二人で の演奏になり、私もピアノを弾いたり・・・いろいろです。新しいレパートリーを加えたり工夫を重ねながら、毎回飽きのこないショーにしたい、という思いで 毎月この場所で演奏しています。2018年

1月10日水曜日

赤坂トナリテ

東京都港区赤坂3-16-4 DMK赤坂ビルB1F

with ノリオチアイ(p) 鉄井こうじ(b) 佐藤ことみ(d) 他

ドラマーのことみさんの組み上げた、私を含め管楽器奏者を3人擁するバンドです。ことみさんの選曲が主になると思います、彼女は現代のジャズプレーヤーたちの作品を多く演奏するかと思います、今まで一緒に演奏して感じる ことですが。1月16日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with みつはしようすけ(b)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。今月の課題曲は、楽器の方には“Relaxin' at Camarillo”(Charlie Parker)、歌は“East of the sun”(Brook Bowman)です。1月17日水曜日夜8時から

Body&Soul(ボディアンドソウル)

東京都港区南青山6−13−9

with 菊池大光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

老舗ボディアンドソウルの京子ママのプロデュースによるバンド、「SK4」。ライヴレコーディングいたします。昨年のライヴレコーディングが終わり発売に向けて準備中。CDができたらいろいろツアーなどしたいねとメンバーと相談しています。
1月22日月曜日夜7時から 本日2018年1月22日月曜日に予定されていた佐倉 市のライヴハウス「バンガード」での私のピアノ弾き語り演奏会は、本日の大雪警報のためキャンセルになります。とても残念ですが、次回は3月26日月曜日 となりますので皆さまもしよろしければお越しください。どうぞよろしくお願いいたします。洋祐

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

私ひとりによる弾き語り(ボーカル&ピアノ) 歌手や楽器奏者の飛び入りを歓迎いたします、チャージは¥1,000。

この日は私の歌とピアノによる弾き語りです。ジャズスタンダードナンバーはもちろん、好きな日本の歌謡曲やダニー・ハサウェイやスティービー・ワンダーの歌もどんどん歌います!1月25日火曜日 昼1時半から、夜7時半から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回は昼と夜、新しいレパートリーを加えたり工夫を重ねながら、毎回飽きのこないショーにしたい、という思いで 毎月この場所で演奏しています。1月27日土曜日 夕方6時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

「日本のスタンダードソングを探す旅」with 秋山暁子(p)

cfedeparis01272018

恒例の佐倉カフェドパリでのライヴ、この日はいつも柏で演奏している2人組で演奏します。タイトル通り、日本の童謡や唱歌、歌謡曲などをジャズの自由でモ ダンな発想とたっぷりのソウルを込めて演奏します。ずいずいずっころばしやら吉田拓郎やら、玉置浩二やユーミンまで・・・1月28日日曜日 お昼1時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

佐倉キッズジャズバンドの練習です。大人も子供も見学自由です。どんなことをしているのか興味のある方、ぜひいらっしゃってください。2月5日月曜日 

銀座スウィング

東京都中央区銀座2丁目2番 銀座インズ2-2F

with 井上陽介(b) 井上智(g) 石井彰(p) 山田玲(ds)

銀座の老舗ジャズクラブ、スウィング初出演です。ドラマーの山田さんとは毎月会いますが、ピアニストの石井さんは昨年ご縁で帯広で一緒に演奏し、ギタリストの井上さんそしてリーダーでベーシストの井上さんとは初共演になります。
2月13日火曜日

新宿J(ジェイ)

東京都新宿区新宿5-1-1ロイヤルマンションB1


with みつはしようすけ(b) 川村健(p) 濱田省吾(ds)

早稲田大学モダンジャズ研究会とつながりの深い新宿ジェイでの演奏、千葉の相棒ベーシスト、みつはしさんのリーダーバンドです。2月16日金曜日

オリベート 千葉ニュータウン店

印西市牧の原2-4 ジョイフルアスレティッククラブ千葉ニュータウン 2F

with ノリ落合(p) 三橋洋介(b) 大井澄東(ds)

千葉ニュータウンの人気イタリアンにてディナー&ライヴジャズ。予約制です。0476-46-8400、オリベートの電話番号です。A席7,800円 B席6,500円 残りのお席が少ないようですのでお早めにご予約ください。
2月20日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with みつはしようすけ(b)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。今月の課題曲は、楽器の方には“Up jumped spring”(Freddie Hubberd)、歌は“Almost like being in love”(written by Frederick Loewe, and the lyrics by Alan Jay Lerner)です。
2月22日木曜日 昼1時半から、夜7時半から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回は昼と夜、新しいレパートリーを加えたり工夫を重ねながら、毎回飽きのこないショーにしたい、という思いで 毎月この場所で演奏しています。2月25日日曜日 お昼1時半から

カフェ・ド・パリ

with 菊池大光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

老舗ボディアンドソウルの京子ママのプロデュースによるバンド、「SK4」の佐倉市カフェドパリでの公演です、昨年大好評、リクエストにつき!ライヴレコーディングによるCD発売間近です。

sk42月26日月曜日夜7時から

Body&Soul(ボディアンドソウル)

東京都港区南青山6−13−9

with 菊池大光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

老舗ボディアンドソウルの京子ママのプロデュースによるバンド、「SK4」。ライヴレコーディングいたします。昨年のライヴレコーディングが終わり発売に向けて準備中。CDができたらいろいろツアーなどしたいねとメンバーと相談しています。3月18日日曜日 お昼1時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

佐倉キッズジャズバンドの練習です。大人も子供も見学自由です。どんなことをしているのか興味のある方、ぜひいらっしゃってください。3月20日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with みつはしようすけ(b)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。今月の課題曲は、楽器の方には前回同様に“Up jumped spring”(Freddie Hubberd)、歌は“My foolish heart”(Victor Young)です。課題曲に挑戦される参加者の方に、私からのお願い事があります。楽器の方はできるだけ楽譜を見なくてもいいように、歌い手の方はできる だけ歌詞カードなしでもできるように、体に課題曲を沁み込ませるチャレンジをしてセッションに臨んでくださったらとてもうれしいです!セッションの楽しみ の要素として、みんなで一緒に演奏していることを実感する、ということは大きいと思います。楽譜や歌詞カードとにらめっこであったりコード進行に追いかけ られたりですと、なかなかそれを実感するのは難しくなると思います。もちろん、見てはいけない、ということではありませんよ。でも毎回のセッションやその 先にやってくるであろうセッションがもっと豊かに楽しいものになるように、一緒に少しづつでもチャレンジしてみましょう!3月21日水曜日お昼1時から

宝勝寺 東京都八王子市大船町34

ニューヨークで同じアパートに長く住み、仲の良かったそして今での仲の良いトランぺッター佐々木亮との演奏です。1時間ほどの演奏です。3月22日木曜日 昼1時半から、夜7時半から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回は昼と夜、新しいレパートリーを加えたり工夫を重ねながら、毎回飽きのこないショーにしたい、という思いで 毎月この場所で演奏しています。3月25日日曜日 午後3時30分から(3時開場)

清祥庵

千葉県佐倉市栄町19-5-101

佐倉城下町ジャズサーキットのプリイベント。佐倉市在住のシンガーソングライターYuya Takahashiさんのライヴのスタッフ&ゲストとして参加します。40分ほどのコンパクトな演奏会です。開場(3時)から開演(3時半)までの間、ドリンクや軽食をオーダーいただけます。3月26日月曜日夜7時から 

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

私ひとりによる弾き語り(ボーカル&ピアノ) 歌手や楽器奏者の飛び入りを歓迎いたします、チャージは¥1,000。

この日は私の歌とピアノによる弾き語りです。ジャズスタンダードナンバーはもちろん、好きな日本の歌謡曲やダニー・ハサウェイやスティービー・ワンダーの歌もどんどん歌います!
3月30日金曜日夜8時から

Body&Soul(ボディアンドソウル)

東京都港区南青山6−13−9

with 菊池太光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

老舗ボディアンドソウルの京子ママのプロデュースによるバンド、「SK4」。ファーストアルバム「SK4 Blues」発売記念ライヴです!混雑も予想されますのでお早目のご予約をお願いいたします。3月31日土曜日午後3時半から(3時開場)

カフェソケリ

千葉県佐倉市江原497

佐倉城下町ジャズサーキットのプリイベント。佐倉市在住のジャズシンガー飯田久美子さんのライヴのスタッフ&ゲストとして参加します。40分ほどのコンパクトなショーです。ドリンクや軽食もオーダーいただけます。(カフェタイムメニューのみです)4月6日金曜日

新宿J(ジェイ)

東京都新宿区新宿5-1-1ロイヤルマンションB1


with みつはしようすけ(b) 菊池太光(p) 大井澄東(ds)

早稲田大学モダンジャズ研究会とつながりの深い新宿ジェイでの演奏、ベーシストみつはしさんのリーダーバンドです。今回はこのバンドのレギュラーピアニス ト、川村氏が参加できず急遽、最近一緒にライヴレコーディングもした菊池氏に演奏を依頼しました。私なりに、お客様とそして一緒に演奏するメンバーとその 時間がベストなものになったらという思いでいつも選曲させていただいています。今回もライヴならではの選曲はもちろん私がそれらを聞いて育ったような曲も 交えて演奏していきたいと思います。
4月8日日曜日 お昼12時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

佐倉キッズジャズバンドの練習です。大人も子供も見学自由です。どんなことをしているのか興味のある方、ぜひいらっしゃってください。4月8日日曜日午後3時半から(3時開場)

多奈賀屋(たなかや)

千葉県佐倉市江原497

佐倉城下町ジャズサーキット
のプリイベント。佐倉市内にて練習を重ねる社会人トロンボーンアンサンブル、「トロンボーンジャズアンサンブル千葉支 部」ライヴのスタッフ&ゲストとして参加します。40分ほどのコンパクトなショーです。会場は酒屋さんですから当日はお酒の販売も検討しております♪、私 も公共交通機関で行きます♪4月14日土曜日 昼1時半から、夜7時半から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回は昼と夜、新しいレパートリーを加えたり工夫を重ねながら、毎回飽きのこないショーにしたい、という思いで 毎月この場所で演奏しています。4月15日日曜日午後1時から

佐倉ヤングプラザ

千葉県佐倉市栄町

佐倉城下町ジャズサーキットのプリイベント。佐倉キッズジャズバンド、敬愛高校ジャズ同好会、千葉大ジャズ研究会や普段ヤングプラザで演奏活動をしている 高校生たちが発表。無料イベントです。私はキッズのサポートでピアノをちょっと弾いたり、学生さんたちとセッションをしたり・・・😊そのあとは車で大移 動して、埼玉へ!

4月15日日曜日午後7時半から

停車場


埼玉県朝霞市東弁財1-4-11萩原ビル2F

with 石田衛(p) 吉田豊(b) 大井澄東(ds)

ドラマー大井さんのはからいで実現しました歴史ある停車場での演奏、ご好評につき3回目になりました!4月17日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with みつはしようすけ(b)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。今月の課題曲は、楽器の方には前回同様に“Four Brothers”(Jimmy Giuffre)、歌は“April in Paris”(composed by Vernon Duke with lyrics by Yip Harburg )です。課題曲に挑戦される参加者の方に、私からのお願い事があります。楽器の方はできるだけ楽譜を見なくてもいいように、歌い手の方はできる だけ歌詞カードなしでもできるように、体に課題曲を沁み込ませるチャレンジをしてセッションに臨んでくださったらとてもうれしいです!セッションの楽しみ の要素として、みんなで一緒に演奏していることを実感する、ということは大きいと思います。楽譜や歌詞カードとにらめっこであったりコード進行に追いかけ られたりですと、なかなかそれを実感するのは難しくなると思います。もちろん、見てはいけない、ということではありませんよ。でも毎回のセッションやその 先にやってくるであろうセッションがもっと豊かに楽しいものになるように、一緒に少しづつでもチャレンジしてみましょう!4月21日夕方4時から

佐倉城下町ジャズサーキット 前夜祭

佐倉市ユーカリが丘公園駅近くの隣接する2つのライヴハウス(ヴァンガード、そばカフェ301)で開催される前夜祭です。翌日のメインイベントに出演する ミュージシャンたちが多数出演、スポンサーの皆さんへの感謝をこめたショーケース的なイベントでありますが、チケットも販売、一般の方にもお楽しみいただ けるようになっております。食事付です。終了後7時半からのジャムセッション、前夜祭にご参加いただいた皆さんにはそのまま継続してお楽しみいただけま す。4月22日お昼1時から

佐倉城下町ジャズサーキット

今年で3回目を迎えるこのイベント、今年は佐倉市新町エリアの5会場を3,000円のチケットでめぐり放題!です。


4月28日夕方6時から

幕張イオンモールグランドキッチン


「佐藤洋祐の唄うジャズトリオ」 with 加藤晃司(b) 米本明(ds)

私は主に歌とピアノを担当します。5月5日金曜日昼3時から

Body&Soul(ボディアンドソウル)

東京都港区南青山6−13−9

with 菊池太光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

老舗ボディアンドソウルの京子ママのプロデュースによるバンド、「SK4」。今回は子供の日スペシャルとして昼過ぎからの演奏。抱っこする赤ちゃん以外中学生未満は¥1,500。混雑も予想されますのでお早目のご予約をお願いいたします。5月5日金曜日昼3時から

Body&Soul(ボディアンドソウル)

東京都港区南青山6−13−9

with 菊池太光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds) ゲスト:情家みえ(vo)

老舗ボディアンドソウルの京子ママのプロデュースによるバンド、「SK4」。昼のこどもの日スペシャルに続き、夜はボーカリストの情家みえさんを迎えて。5月8日火曜日 

銀座スウィング

東京都中央区銀座2丁目2番 銀座インズ2-2F

with アキラ・タナ(ds) 永武幹子(p) 楠井五月(b)

銀座の老舗ジャズクラブ、スウィング出演です。ドラマーのアキラ・タナさんとは数年前のシカゴ・ジャズ・フェスティバル以来の再会、ピアニストの永武幹子さんからお誘いいただきました。ベーシストの楠井さんとは毎月一緒に演奏している仲です。5月11日金曜日

上野アリエス

東京都台東区上野2−4−8 サントリー会館 B1F(蒔田ビル)

with 佐藤ことみ(ds) 大橋祐子(p) 江川綾(b)

友人であるドラマー佐藤ことみさんのバースデーライヴのゲストとして出演いたします。大橋さん、江川さんとは初めてお会いできることになります。5月12日土曜日昼2時開演

チャリティーコンサート「つなぐ」

文京シビックセンター2F小ホール

with 高谷秀司(g) 小川紗綾佳(p,vo) 佐倉キッズジャズバンド

収益をNPO法人「再チャレンジ東京」に寄付、「いじめ・自殺防止」を目的としたチャリティコンサートです。5月13日日曜日昼1時から

佐倉シニアジャズ合唱バンド“Too Young(トゥーヤング)!”練習日

レコーディングスタジオ「セイントD」2階ホール

千葉県佐倉新町36

2018年4月22日の佐倉城下町ジャズサーキットにて立ち上げられた60歳以上からなるジャズ合唱バンド、“Too Young!”です。是非練習に参加、見学においでください。練習参加費1,000円、見学無料です。5月15日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with みつはしようすけ(b)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。今月の課題曲は、楽器の方には前回同様に“Four Brothers”(Jimmy Giuffre)、歌は“Prelude to a kiss”(composed by Duke Ellington, with lyrics by Irving Gordon and Irving Mills )です。課題曲に挑戦される参加者の方に、私からのお願い事があります。楽器の方はできるだけ楽譜を見なくてもいいように、歌い手の方はできる だけ歌詞カードなしでもできるように、体に課題曲を沁み込ませるチャレンジをしてセッションに臨んでくださったらとてもうれしいです!セッションの楽しみ の要素として、みんなで一緒に演奏していることを実感する、ということは大きいと思います。楽譜や歌詞カードとにらめっこであったりコード進行に追いかけ られたりですと、なかなかそれを実感するのは難しくなると思います。もちろん、見てはいけない、ということではありませんよ。でも毎回のセッションやその 先にやってくるであろうセッションがもっと豊かに楽しいものになるように、一緒に少しづつでもチャレンジしてみましょう!
そして、今回から1時間ほどのワークショップの時間をとり、参加者たちが主体的に「どのようにしたらもっと合奏を楽しめるようにになるか」を試行錯誤しながら探求する時間にしてみたいと思います。5月17日木曜日 昼1時半から、夜7時半から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回は昼と夜、新しいレパートリーを加えたり工夫を重ねながら、毎回飽きのこないショーにしたい、という思いで 毎月この場所で演奏しています。5月18日金曜日

赤坂トナリテ

東京都港区赤坂3-16-4 DMK赤坂ビルB1F

with 中西暁子(tp) 池田雅明(tb) ノリオチアイ(pf) 伊藤勇司(ba) 佐藤ことみ(dr)

ドラマーのことみさんの組み上げた、私を含め管楽器奏者を3人擁するバンドです。ことみさんの選曲が主になると思います、彼女は現代のジャズプレーヤーたちの作品を多く演奏するかと思います。5月20日日曜日昼1時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with 井上陽介(b) 菊池太光(p) 山田玲(ds)

毎月恒例のカフェドパリジャズライヴ、今回は日本を代表するベーシスト井上陽介さんを迎えてお送りします。

inoue5月21日月曜日夜6時30分から

佐倉ミレニアムセンター

千葉県佐倉市宮前町3-4-1

with 菊池太光(p) 三橋洋介(b) 米本明(ds)

“佐倉なでしこ女子野球クラブ応援バンド”として、チームにユニフォームを寄付するためのチャリティーコンサートです。


5月27日日曜日 お昼1時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

佐倉キッズジャズバンドの練習です。大人も子供も見学自由です。どんなことをしているのか興味のある方、ぜひいらっしゃってください。5月28日月曜日夜7時から 

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

私ひとりによる弾き語り(ボーカル&ピアノ) 歌手や楽器奏者の飛び入りを歓迎いたします、チャージは¥1,000。

この日は私の歌とピアノによる弾き語りです。ジャズスタンダードナンバーはもちろん、好きな日本の歌謡曲やダニー・ハサウェイやスティービー・ワンダーの歌もどんどん歌います!6月1日金曜日夜8時から

Body&Soul(ボディアンドソウル)

東京都港区南青山6−13−9

with 菊池太光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

老舗ボディアンドソウルの京子ママのプロデュースによるバンド、「SK4」。ファーストアルバム「SK4 Blues」販売好調です!混雑も予想されますのでお早目のご予約をお勧めいたします。
6月3日日曜日昼1時から

佐倉シニアジャズ合唱バンド“Too Young(トゥーヤング)!”練習日

レコーディングスタジオ「セイントD」2階ホール

千葉県佐倉新町36

2018年4月22日の佐倉城下町ジャズサーキットにて立ち上げられた60歳以上からなるジャズ合唱バンド、“Too Young!”です。是非練習に参加、見学においでください。練習参加費1,000円、見学無料です。6月7日木曜日夜8時から

アルフィー

東京都港区六本木6-2-35 ハマ六本木ビル5F

山田玲(ds) 高橋陸(b)

ドラムスの山田玲さんのバースデーライヴです。私はサックス、唄などで若い二人とご一緒します。6月8日金曜日

新宿J(ジェイ)

東京都新宿区新宿5-1-1ロイヤルマンションB1


with みつはしようすけ(b) 石田衛(p) 大井澄東(ds)

早稲田大学モダンジャズ研究会とつながりの深い新宿ジェイでの演奏、ベーシストみつはしさんのリーダーバンドです。今回はこのバンドのレギュラーピアニス ト、川村氏が参加できず急遽、よく演奏を共にする石田衛氏に演奏を依頼しました。私なりに、お客様とそして一緒に演奏するメンバーとその 時間がベストなものになったらという思いでいつも選曲させていただいています。今回もライヴならではの選曲はもちろん私がそれらを聞いて育ったような曲も 交えて演奏していきたいと思います。6月10日日曜日夜6時から

成田スカイタウンホール
 
千葉県成田市花崎町828−11 スカイタウン成田

with 菊池太光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

ニューアルバムをリリースしたばかりのバンド、SK4による成田スカイタウンホールでの公演です。6月14日〜15日

山口県ツアー with 吉田豊カルテット

6月14日木曜日夜7時から

アスピラート

山口県防府市戎町1-1-28

with 吉田豊(b) 石田衛(p) 大井澄東(ds)

昨年秋に続きまた防府市に参ります!ほぼ同世代のメンバーたちと。6月16日土曜日夜6時30分から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with  石田衛(p) 吉田豊(b) 大井澄東(ds) ゲスト 飯田久美子(vo)

山口県ツアーより帰ったばかりのカルテットに、佐倉市で共にイベントの実行委員を務める仲間、ジャズシンガーの飯田久美子さんを迎えて。デュエットなど盛りだくさんです。

iida6月19日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with みつはしようすけ(b)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。今月の課題曲は、楽器の方には“Doxy”(Sonny Rollins)、歌は“Easy to love”(Cole Porter )です。課題曲に挑戦される参加者の方に、私からのお願い事があります。楽器の方はできるだけ楽譜を見なくてもいいように、歌い手の方はできる だけ歌詞カードなしでもできるように、体に課題曲を沁み込ませるチャレンジをしてセッションに臨んでくださったらとてもうれしいです!セッションの楽しみ の要素として、みんなで一緒に演奏していることを実感する、ということは大きいと思います。楽譜や歌詞カードとにらめっこであったりコード進行に追いかけ られたりですと、なかなかそれを実感するのは難しくなると思います。もちろん、見てはいけない、ということではありませんよ。でも毎回のセッションやその 先にやってくるであろうセッションがもっと豊かに楽しいものになるように、一緒に少しづつでもチャレンジしてみましょう!
そして、今回から1時間ほどのワークショップの時間をとり、参加者たちが主体的に「どのようにしたらもっと合奏を楽しめるようにになるか」を試行錯誤しながら探求する時間にしてみたいと思います。6月23日土曜日夜7時半から

UMA神楽坂

東京都新宿区矢来町132-5

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回はサポートいただいているファンの方の紹介をいただき、UMA神楽坂にて初公演をする運びとなりました。6月24日日曜日 お昼1時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

佐倉キッズジャズバンドの練習です。大人も子供も見学自由です。どんなことをしているのか興味のある方、ぜひいらっしゃってください。6月25日月曜日夜7時から 

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

私ひとりによる弾き語り(ボーカル&ピアノ) 歌手や楽器奏者の飛び入りを歓迎いたします。

この日は私の歌とピアノによる弾き語りです。他の楽器も多少演奏します。ジャズスタンダードナンバーはもちろん、好きな日本の歌謡曲やアメリカンソウルナンバーなどもどんどん歌います!6月29日金曜日 昼1時半から、夜7時半から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回は昼と夜、新しいレパートリーを加えたり工夫を重ねながら、毎回飽きのこないショーにしたい、という思いで 毎月この場所で演奏しています。6月30日夕方7時から

音楽ハウスHIDAKE


千葉県佐倉市鏑木1205−21

「佐藤洋祐の唄うジャズトリオ」 with 加藤晃司(b) 米本明(ds)

私は歌とピアノ、そして管楽器たちを演奏します。地元のライヴハウス、HIDAKEに出演します。7月1日日曜日昼1時から

佐倉シニアジャズ合唱バンド“Too Young(トゥーヤング)!”練習日

レコーディングスタジオ「セイントD」2階ホール

千葉県佐倉新町36

2018年4月22日の佐倉城下町ジャズサーキットにて立ち上げられた60歳以上からなるジャズ合唱バンド、“Too Young!”です。是非練習に参加、見学においでください。練習参加費1,000円、見学無料です。7月1日日曜日夜7時半から

オールオブミークラブ六本木

東京都港区赤坂9-6-26 フォンテ六本木2F

with 中嶋錠二(p) 吉田豊(b) 大井澄東(ds) そしてジャズ評論家、小針俊郎さんによる講演

初めて演奏することになりました、All of me clubです。ジャズ評論家小針さんによる講演と私たちによるライヴです。テーマは「ジャズメンからみたスタンダード名曲」。アーヴィング・バーリン、コール・ポーター、ジョージ・ガーシュウィンを特集します。7月8日日曜日昼1時30分から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with   谷殿明良(vo) 中嶋錠二(p) 楠井五月(b) 濱田省吾(ds)

毎月のイベントであるカフェドパリでのライヴジャズ、今回初めてトランペットを加えた5人編成でお送りいたします。

tanidono

7月17日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with みつはしようすけ(b)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。7月19日木曜日 昼1時半から、夜7時半から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回は昼と夜、新しいレパートリーを加えたり工夫を重ねながら、毎回飽きのこないショーにしたい、という思いで 毎月この場所で演奏しています。7月21日土曜日

西白井アンズハウス

千葉県白井市清水口1-1-8

with 桃井まり(vo) 他

シンガー桃井まりさんのライヴに出演いたします。白井のアンズハウスには2回目の出演ですが、オーナーが変わってからは初めてのことになります。7月22日日曜日 お昼12時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

佐倉キッズジャズバンドの練習です。大人も子供も見学自由です。どんなことをしているのか興味のある方、ぜひいらっしゃってください。7月23日月曜日夜7時から 

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

私ひとりによる弾き語り(ボーカル&ピアノ) 歌手や楽器奏者の飛び入りを歓迎いたします。

この日は私の歌とピアノによる弾き語りです。他の楽器も多少演奏します。ジャズスタンダードナンバーはもちろん、好きな日本の歌謡曲やアメリカンソウルナンバーなどもどんどん歌います!7月26日金曜日

赤坂トナリテ

東京都港区赤坂3-16-4 DMK赤坂ビルB1F

with 谷殿明良(tp) 池田雅明(tb) ノリオチアイ(pf) 鉄井孝司(ba) 佐藤ことみ(dr)

ドラマーのことみさんの組み上げた、私を含め管楽器奏者を3人擁するバンドです。ことみさんの選曲が主になると思います、彼女は現代のジャズプレーヤーたちの作品を多く演奏するかと思います。7月28日土曜日

つくば音楽祭

ピアニスト根木まりささんのグループで、つくば音楽祭にて演奏いたします。7月31日火曜日夜8時から

Body&Soul(ボディアンドソウル)

東京都港区南青山6−13−9

with 菊池太光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

老舗ボディアンドソウルの京子ママのプロデュースによるバンド、「SK4」。ファーストアルバム「SK4 Blues」販売好調です!混雑も予想されますのでお早目のご予約をお勧めいたします。

8月5日日曜日昼1時からX時まで

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11


毎年8月恒例の佐倉カフェドパリのチャリティージャムセッション、参加費無料、見学500円、収益金は日本赤十字佐倉地区を通じて寄付させていただきます。8月11日土曜日夕方5時から

佐倉ダンス&ミュージックフェスタ

佐倉新町の市営駐車場を会場としたお祭りで、佐倉キッズジャズバンドがトップバッターとして出演します。8月12日日曜日昼1時から

佐倉シニアジャズ合唱バンド“Too Young(トゥーヤング)!”練習日

レコーディングスタジオ「セイントD」2階ホール

千葉県佐倉新町36

2018年4月22日の佐倉城下町ジャズサーキットにて立ち上げられた60歳以上からなるジャズ合唱バンド、“Too Young!”です。是非練習に参加、見学においでください。練習参加費1,000円、見学無料です。8月15日水曜日夜8時から

アルフィー

東京都港区六本木6-2-35 ハマ六本木ビル5F

高澤綾(tp) 他

トランペットの高澤綾さんのバンドに加わります。
8月18日土曜日

Body&Soul(ボディアンドソウル)

東京都港区南青山6−13−9

with 菊池太光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

老舗ボディアンドソウルの京子ママのプロデュースによるバンド、「SK4」。ファーストアルバム「SK4 Blues」販売好調です!混雑も予想されますのでお早目のご予約をお勧めいたします。8月19日日曜日昼1時から

佐倉シニアジャズ合唱バンド“Too Young(トゥーヤング)!”練習日

レコーディングスタジオ「セイントD」2階ホール

千葉県佐倉新町36

2018年4月22日の佐倉城下町ジャズサーキットにて立ち上げられた60歳以上からなるジャズ合唱バンド、“Too Young!”です。是非練習に参加、見学においでください。練習参加費1,000円、見学無料です。8月22日水曜日 昼1時半から、夜7時半から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回は昼と夜、新しいレパートリーを加えたり工夫を重ねながら、毎回飽きのこないショーにしたい、という思いで 毎月この場所で演奏しています。8月25日土曜日夕方6時から

幕張イオンモールグランドキッチン
http://makuharishintoshin-aeonmall.com/

「佐藤洋祐の唄うジャズトリオ」 with みつはしようすけ(b) 米本明(ds)

私は主に歌とピアノを担当します。8月26日日曜日 お昼1時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

佐倉キッズジャズバンドの練習です。大人も子供も見学自由です。どんなことをしているのか興味のある方、ぜひいらっしゃってください。


8月26日日曜日夕方4時から

佐倉シニアジャズ合唱バンド“Too Young(トゥーヤング)!”練習日

レコーディングスタジオ「セイントD」2階ホール

千葉県佐倉新町36

2018年4月22日の佐倉城下町ジャズサーキットにて立ち上げられた60歳以上からなるジャズ合唱バンド、“Too Young!”です。是非練習に参加、見学においでください。練習参加費1,000円、見学無料です。8月27日月曜日夜7時から 

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

この日は私の歌とピアノによる弾き語りです。他の楽器も多少演奏します。ジャズスタンダードナンバーはもちろん、好きな日本の歌謡曲やアメリカンソウルナンバーなどもどんどん歌います!8月28日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with みつはしようすけ(b)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。8月は恒例の第3週ではありませんので、お気を付けください。9月1日土曜日

関内Bar Bar Bar(バーバーバー)

神奈川県横浜市中区相生町1-25若葉運輸ビル1F・2F

with 高澤綾(tp) 魚返明未(p) 海野俊輔(d)中村健吾(b)

トランぺッター高澤綾さんのグループで演奏します。9月2日日曜日昼1時から

佐倉シニアジャズ合唱バンド“Too Young(トゥーヤング)!”練習日

レコーディングスタジオ「セイントD」2階ホール

千葉県佐倉新町36

2018年4月22日の佐倉城下町ジャズサーキットにて立ち上げられた60歳以上からなるジャズ合唱バンド、“Too Young!”です。是非練習に参加、見学においでください。練習参加費1,000円、見学無料です。
9月6日木曜日 開場19時 開演19時45分

蕨Our delight(アワーディライト)

埼玉県蕨市塚越1−5−16

with  菊池太光(p)

初出演のアワーディライト、ピアニスト菊池さんとのディライトフル・デュエットです。9月7日金曜日 開演7:00

新宿J(ジェイ)

東京都新宿区新宿5-1-1ロイヤルマンションB1


with みつはしようすけ(b) 川村健(p) 大井澄東(ds)

早稲田大学モダンジャズ研究会とつながりの深い新宿ジェイでの演奏、ベーシストみつはしさんのリーダーバンドです。私なりに、お客様とそして一緒に演奏するメンバーとその 時間がベストなものになったらという思いでいつも選曲させていただいています。今回もライヴならではの選曲はもちろん私がそれらを聞いて育ったような曲も 交えて演奏していきたいと思います。9月8日土曜日夜7時から

UMA神楽坂

東京都新宿区矢来町132-5

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。前回ファンの方の紹介をいただいての初公演ご好評につき、再演の運びとなりました。9月9日日曜日お昼12時から夕方4時まで

JR佐倉駅前ジャズフェスティバル

with 佐倉キッズジャズバンド、 Too young(トゥーヤング)!佐倉シニアジャズ合唱バンド、谷殿明良(tp) 永武幹子(p) みつはしようすけ(b) 濱田省吾(ds) うすいなおこ(vo)

今年で2回目、JR佐倉駅南側織戸公園で行われる屋外のジャズフェスです。詳しくはまた近くに。ボランティアスタッフの方も募集しております。9月9日日曜日午後7時半から

停車場


埼玉県朝霞市東弁財1-4-11萩原ビル2F

with 魚返明未(p) 吉田豊(b) 大井澄東(ds)

ドラマー大井さんのはからいで実現しました歴史ある停車場での演奏、ご好評につき恒例になりました!9月11日火曜日

JZ Brat(ジェイズィーブラット)

東京都渋谷区桜丘町26−1 セルリアンタワー東急ホテル2F

with 栃屋まり(vo) 千葉史絵 (p.) 伊東佑季 (b.) 二本松義史 (dr.)

ご縁があって知り合った沖縄在住のシンガー、とちやまりさんのライヴです。9月13日 開場5:30PM 開演6:00PM

SK4北海道ツアー
室蘭市 The Tobaccoya(たばこや)

北海道室蘭市中央町3丁目7-4
0143-22-7727

3000円ワンドリンク付(学割2500円)

with 菊池太光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)9月14日 開場6:30PM 開演7:30PM

SK4北海道ツアー
札幌市 Fiesta(フィエスタ)

北海道札幌市中央区南3条西1-3-3 マルビル2F
011-211-4546

ご予約3500円 当日4000円(どちらもワンドリンク付)

with 菊池太光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)9月15日 開場5:30PM 開演6:00PM

SK4北海道ツアー
千歳市 MUSIC WAVE(ミュージックウェーヴ) 千歳ジャズクラブ主催公演

北海道千歳市北栄2丁目16-15
ご予約:千歳ジャズクラブ TEL070-5065-2508(木村さん)

一般3000円 ジャズクラブ会員2500円

with 菊池太光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)9月16日 開場1:30PM 開演2:30PM お昼の公演です

SK4北海道ツアー
北広島市 S’Monk(スモンク)

北海道北広島市栄町1丁目5-3
TEL090-3395-3609

予約3000円 当日3500円(ワンドリンク付)

with 菊池太光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)9月17日 

SK4北海道ツアー
旭川市 じゃずそば放哉(ほうさい)
主催:ブレリアス
北海道旭川市6条通り7丁目右1号エクセルエーワンビル1F
TEL 0166-85-6911
4,000円 (飲食代別途)

with 菊池太光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)9月18日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with みつはしようすけ(b)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。唄の課題曲は前回に引き続き、“Laura(David Raksin)”といたしますね。
料金:ご参加1500円 ご見学500円9月19日水曜日

Body&Soul(ボディアンドソウル)

東京都港区南青山6−13−9

菊池太光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

老舗ボディアンドソウルの京子ママのプロデュースによるバンド、「SK4」。ファーストアルバム「SK4 Blues」販売好調です!混雑も予想されますのでお早目のご予約をお勧めいたします。9月22日土曜日

りべるて2

千葉県松戸市大金平3-177

初出演の松戸のりべるて2、私のソロです。サックス、クラリネット、フルート、ピアノ、歌、すべて使います。
チャージ:1500円9月23日日曜日 お昼1時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

佐倉キッズジャズバンドの練習です。大人も子供も見学自由です。どんなことをしているのか興味のある方、ぜひいらっしゃってください。
9月24日月曜日夜7時から 

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

この日は私の歌とピアノによる弾き語りです。他の楽器も多少演奏します。ジャズスタンダードナンバーはもちろん、好きな日本の歌謡曲やアメリカンソウルナンバーなどもどんどん歌います!
チャージ:1500円9月25日水曜日 昼1時半から、夜7時半から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回は昼と夜、新しいレパートリーを加えたり工夫を重ねながら、毎回飽きのこないショーにしたい、という思いで 毎月この場所で演奏しています。9月27日、28日

ソングバード


北海道 札幌市南4条西2丁目 南4西2ビル 6F

with エスミ(vo) 他

札幌の音楽ハウス“ソングバード”のアニバーサリーイベントです。ワンダフルなミュージシャン達が大集合、賑やかなイベントになります。オーナーでシン ガーのエスミさんには、渡米前に彼女のレコーディングに誘ってくださったり、グレゴリー・ポーターのバンドで来日した折にブルーノート東京まではるばる北 海道からお越しくださったりといろいろお世話になっています。素晴らしい声の持ち主、Great singerです。9月30日日曜日夜7時30分から→台風24号による悪天候を懸念し、延期させていただきます。どうかご了承ください。

富津ラワンデュラ
 
千葉県 富津市西大和田639

with 菊池太光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

私自身は4度目の富津市、人気グループSK4による富津市ラワンドゥラ初出演です。多くの皆様とともに、富士山、みえますように。10月4日木曜日

Body&Soul(ボディアンドソウル)

東京都港区南青山6−13−9

菊池太光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

老舗ボディアンドソウルの京子ママのプロデュースによるバンド、「SK4」。ファーストアルバム「SK4 Blues」販売好調です!混雑も予想されますのでお早目のご予約をお勧めいたします。
10月7日日曜日午後3時40分から

横浜ジャズプロムナード
開場:NEWSハーバー 住所: 横浜市中区太田町2−23横浜メディアビジネスセンター1F
TEL: 045-222-7708
演奏時間:昼3:40〜4:40

with  菊池太光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds) ゲスト 桃井まり(vo)
今年も出演いたします横濱ジャズプロムナード、今年はSK4で出演、ゲストに桃井まりさんを迎えて。10月14日日曜日 開場:お昼12時30分 開演:1時(終演 :3時半頃)

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

“日本のスタンダードソングを探す旅&歌カフェ”

出演者;佐藤洋祐(唄、サックスなど)秋山暁子(ピアノ)おばたえいじ(ギター)

懐かしの童謡唱歌や歌謡曲などを素敵なアレンジで聴かせる3人の演奏です!後半はみんなで一緒に唄う「歌声カフェ」の時間です、みんなで童謡や「名残り雪」や、「川の流れのように」のような歌謡曲を唄いましょう!
(前半はプロミュージシャンによる演奏、後半途中からはみんなで歌う時間です)
料金:2000円(軽食、飲み物は別)10月16日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with みつはしようすけ(b)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。
料金:ご参加1500円 ご見学500円
10月19日金曜日 夜8:30スタート

H.S.Trash(エイチ・エス・トラッシュ)

市川市市川1-3-20 3F

初出演の市川のエイチ・エス・トラッシュ、私のソロです。サックス、クラリネット、フルート、ピアノ、歌、すべて使います。
チャージ:2500円10月20日土曜日夜7時から

いすみ市チャールストン

いすみ市岬町江場土2574−1
090-8949-5581(前売り)

with 中丸円香(p) 他

いすみ市のライヴハウスにて久しぶりに!中丸さんのグループでの演奏です。10月21日日曜日昼2時から

いなはな酒造

千葉県長生郡一宮町東浪見5841

with 中丸円香(p) 他

一宮市の酒蔵での演奏会です。10月21日日曜日 開場夜7:10  開演7:40

江古田音楽祭

with 川村健(p)

昨年よりはじまった音楽イベントだそうです、昨年はお声をいただいたのに出演できず。今年こそは。10月22日月曜日夜7時から 

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

この日は私の歌とピアノによる弾き語りです。他の楽器も多少演奏します。ジャズスタンダードナンバーはもちろん、好きな日本の歌謡曲やアメリカンソウルナンバーなどもどんどん歌います!
チャージ:1500円10月25日木曜日 昼1時半から、夜7時半から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回は昼と夜、新しいレパートリーを加えたり工夫を重ねながら、毎回飽きのこないショーにしたい、という思いで 毎月この場所で演奏しています。10月28日日曜日 お昼1時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

佐倉キッズジャズバンドの練習です。大人も子供も見学自由です。どんなことをしているのか興味のある方、ぜひいらっしゃってください。10月28日日曜日夕方4時から

佐倉シニアジャズ合唱バンド“Too Young(トゥーヤング)!”練習日

レコーディングスタジオ「セイントD」2階ホール

千葉県佐倉新町36

2018年4月22日の佐倉城下町ジャズサーキットにて立ち上げられた60歳以上からなるジャズ合唱バンド、“Too Young!”です。是非練習に参加、見学においでください。練習参加費1,000円、見学無料です。10月29日月曜日 開演夜7時半

御茶ノ水ナル

東京都千代田区神田駿河台2-1 十字屋ビルB1

with 高澤綾(tp) 堀秀彰(p) 伊地知大輔(b) 原島燎平(ds)

トランペットの高澤綾さんのバースデイライヴです。NARU初出演です。10月31日水曜日夜7時から

Clipper(クリッパー)

千葉県千葉市中央区中央港1-24-14 シースケープ千葉みなと1F

with 高橋亜弓美(vo) ほか

ボーカリスト亜弓美さんによるライヴです。11月3日土曜日

千葉大学

with  谷殿明良(vo) 中嶋錠二(p) 楠井五月(b) 濱田省吾(ds)

千葉大学の大学祭におけるジャズ研究会主催のコンサートに出演いたします。11月5日月曜日 開場夜7時 開演夜8時

AppleJump(アップルジャンプ)

東京都豊島区西池袋3-33-17 東武西池袋サンライトマンションB1

電話番号03-5950-0689

with 深尾久徳(b)トリオ 生田さち子(p) 橋本現輝(ds)

チャージ\3,300+1order要

私が佐倉市で主催しているジャムセッションにもよく足を運んでくれる深尾さんのバンドにゲスト出演します。11月7日水曜日 夜7:30開演

吉祥寺サムタイム

東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11-31

with アキラ・タナ(ds) 永武幹子(p) 楠井五月(b)

吉祥寺の人気ジャズクラブ&レストラン、サムタイム初出演です。今年の初夏に行われた同メンバーによる演奏会が好評で再演となりました。11月10日土曜日

イタリアンレストラン38(さんぱち)

東京都葛飾区亀有3-30-2 コーポ大郷1F

with 米澤きよし(ds) 北條直彦(p) 佐々木悌二(b) 

ドラマー米澤さんのバンドにて、2度目の亀有38での演奏です。11月11日日曜日 開場:お昼2時30分 開演:5時(終演 :5時すぎ)

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

昼下がりの“ようすけ弾き語りライヴ”

出演者;佐藤洋祐(唄、ピアノ、サックスなど) みつはしようすけ(ウッドベース)

サックス奏者として知られる佐倉在住のミュージシャン佐藤洋祐が、ピアノの弾き語りを主に、そしてその他にも管楽器、ギター、もちろんサックスも織り交ぜてお贈りするカジュアルなショーです!
サポートベーシスト:みつはしようすけ:バークリー音大卒の船橋市在住のすばらしいベーシスト。毎月恒例カフェドパリのジャムセッションでももう一人のようすけと共にホストをつとめる😊
料金:1,800円(飲食はつきません、お飲み物ご注文いただけます)

hikigatari11月13日〜24日

SK4 タヒチツアー

菊池太光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

老舗ボディアンドソウルの京子ママのプロデュースによるバンド、ファーストアルバム「SK4 Blues」販売好調な「SK4」のタヒでの公演&ツアーです!11月26日月曜日 夜8時から

Body&Soul(ボディアンドソウル)

東京都港区南青山6−13−9

菊池太光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

老舗ボディアンドソウルの京子ママのプロデュースによるバンド、「SK4」。ファーストアルバム「SK4 Blues」販売好調です!混雑も予想されますのでお早目のご予約をお勧めいたします。タヒチツアーを経てより幅を増したバンドの姿で皆さんにお会いしたいです😊11月30日金曜日 昼1時半から、夜7時半から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回は昼と夜、新しいレパートリーを加えたり工夫を重ねながら、毎回飽きのこないショーにしたい、という思いで 毎月この場所で演奏しています。
12月3日月曜日

アメリカンクラブ東京

東京都港区麻布台2丁目1−2

with 飯田久美子(vo) 市川秀男(p)  吉野弘志(b)  二本柳守(ds)

佐倉市在住で一緒に地域のイベントの実行委員会の仲間でもある飯田久美子さんのバースデイ&クリスマスディナーショーです。

【Open】 18:00〜 【Start】 Dinner:18:30〜20:00 Show:20:00〜21:30 【Charge】 ¥2000012月5日月曜日 夜8時から

水戸ブルームーズ

茨城県水戸市大工町2丁目1−2

電話 029-231-8955

菊池太光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

老舗ボディアンドソウルの京子ママのプロデュースによるバンド、ファーストアルバム「SK4 Blues」も販売好調「SK4」、水戸のライヴジャズの名店ブルームーズに初出演です。

*2set 入替制  / open 18:30  1st start 19:15 / 2nd start 21:00
charge ¥3500 +オーダー / 学生¥1000オフ
*1st set only 親子チケット(高校生までのお子様とのペア)¥5000+オーダー
*2set 通し御希望の方 +¥1500+オーダーとなります12月7日金曜日夜7時半から

UMA神楽坂

東京都新宿区矢来町132-5

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。前回ファンの方の紹介をいただいての初公演ご好評につき、恒例開催の運びとなりました。12月8日土曜日夜6時から

アルルカン

千葉県八街市東吉田912-8

with 加藤晃司(b) 米本明(ds)

八街の喫茶店アルルカンでのクリスマスライヴ。私はピアノを弾いたり、歌を歌ったり、サックスや他の木管楽器を吹いたりです。昨年ご好評につき、再演となりました。

rurukan12月10日月曜日 昼1時半から、夜7時半から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回は昼と夜、新しいレパートリーを加えたり工夫を重ねながら、毎回飽きのこないショーにしたい、という思いで 毎月この場所で演奏しています。12月16日日曜日 開場:お昼2時30分 開演:3時(終演 :5時すぎ)

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

佐倉キッズジャズ&シニア合唱バンド“Too young”ジョイントコンサート♪

音楽っていいね!地域の仲間で、そしてお客様も一緒に作り上げるあったかい音楽会です♡

大人1000円、中学生以下500円(収益金は会場運営費、サポートミュージシャンへのお謝礼金にあてさせていただきます)

飲み物オーダーいただけます🍹

昨年4月にスタートした小中学生からなる“佐倉キッズジャズ”、そして今年4月に立ち上げたシニアメンバーによる合唱団“Too young”、彼らをサポートする地域のミュージシャンによる楽しく優しくあつ〜いエンターテイメントです

happyoukai
12月17日月曜日 夜8時から

Body&Soul(ボディアンドソウル)

東京都港区南青山6−13−9

菊池太光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

老舗ボディアンドソウルの京子ママのプロデュースによるバンド、「SK4」。ファーストアルバム「SK4 Blues」販売好調です!混雑も予想されますのでお早目のご予約をお勧めいたします。2月末に西日本ツアーも予定されています。12月18日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with 未定(b)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。
料金:ご参加1500円 ご見学500円12月21日金曜日夜7時から 

バンガード

千葉県佐倉市ユーカリが丘6−4−1

この日は私の歌とピアノによる弾き語りです。他の楽器も演奏します。ジャズスタンダードナンバーはもちろん、好きな日本の歌謡曲やアメリカンソウルナンバーなどもどんどん歌います!
この日はクリスマス特別企画で、ディナー付き5000円のコースのみとなります。是非お食事と共にソロ演奏をお楽しみいただけたら!と思います。12月22日土曜日夜7時半から

コルトレーン

千葉県千葉市稲毛区稲毛東3丁目19−15 JR稲毛駅徒歩2分(1Fはカレー屋シバ)

with 加藤晃司(b) 米本明(ds)

稲毛の喫茶店アルルカンでのクリスマスライヴ。私はピアノを弾いたり、歌を歌ったり、サックスや他の木管楽器を吹いたりです。7月の出演時ご好評につき、コルトレーンで再演となりました。私の方で受けております、よろしくお願いします。
メール:yosukesato3152@yahoo.co.jp
電話:080-7822-9826
お待ちしております。
チャージ:2000円12月26日水曜日夜7時から

邪夢(じゃむ)

千葉市中央区市場町9-19

with 加藤晃司(b) 米本明(ds)

JR本千葉駅、モノレールの県庁前駅近くのライヴハウス、じゃむでの初ライヴです。私の“唄うトリオ”での演奏になります、ピアノによる弾き語りが主になります。
チャージ:2000円12月27日木曜日 開演7:00

新宿J(ジェイ)

東京都新宿区新宿5-1-1ロイヤルマンションB1


with みつはしようすけ(b) かむろ耕平(g) 大井澄東(ds)

早稲田大学モダンジャズ研究会とつながりの深い新宿ジェイでの演奏、ベーシストみつはしさんのリーダーバンドです。私なりに、お客様とそして一緒に演奏するメンバーとその 時間がベストなものになったらという思いでいつも選曲させていただいています。今回も初共演のギタリスト、かむろさんと共に、ライヴならではの選曲はもちろん私がそれらを聞いて育ったような曲も 交えて演奏していきたいと思います。12月29日金曜日 夜8:30スタート

H.S.Trash(エイチ・エス・トラッシュ)

市川市市川1-3-20 3F

前回ご好評により再演の市川のエイチ・エス・トラッシュ、私のソロです。サックス、クラリネット、フルート、ピアノ、歌、すべて使います。
チャージ:2500円2019年1月8日火曜日

赤坂トナリテ

東京都港区赤坂3-16-4 DMK赤坂ビルB1F

with 谷殿明良(tp) 池田雅明(tb) ノリオチアイ(pf) 鉄井孝司(ba) 佐藤ことみ(dr)

ドラマーのことみさんの組み上げた、私を含め管楽器奏者を3人擁するバンドです。ことみさんの選曲が主になると思います、彼女は現代のジャズプレーヤーたちの作品を多く演奏するかと思います。1月13日日曜日 夜7時から

Body&Soul(ボディアンドソウル)

東京都港区南青山6−13−9

with 菊池太光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

老舗ボディアンドソウルの京子ママのプロデュースによるバンド、「SK4」。ファーストアルバム「SK4 Blues」販売好調です!混雑も予想されますのでお早目のご予約をお勧めいたします。2月末に西日本ツアーも予定されています。1月15日火曜日夜7時から

カフェ・ド・パリ

千葉県佐倉市大崎台1-2-11

with みつはしようすけ(b)

恒例の佐倉カフェドパリのジャムセッションです。
料金:ご参加1500円 ご見学500円1月17日木曜日 夜7時半から

柏Wuu(うー)


千葉県柏市柏1丁目5−20

with 秋山暁子(p) おばたえいじ(g)

ご好評いただいている日本の歌シリーズ、「日本のジャズスタンダードを探す旅」、というタイトルです。今回は夜のみ、新しいレパートリーを加えたり工夫を重ねながら、毎回飽きのこないショーにしたい、という思いで 毎月この場所で演奏しています。1月20日日曜日 開場18時 開演19時

蕨Our delight(アワーディライト)

埼玉県蕨市塚越1−5−16

with   菊池太光(p) 楠井五月(b) 山田玲(ds)

SK4の蕨のライヴハウス、アワーディライト初出演です。